Архів: 2000-2006

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств

(тис.грн)

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

вітчизняних інвесторів

іноземних інвесторів

інші джерела

2007

61366,3

47867,3

13499,0

2008

48563,7

28585,6

4115,0

15863,1

2009

44674,3

43777,0

145,0

752,3

2010

28417,3

19961,6

2080,7

6375,0

2011

758658,8

39979,3

718679,5

2012

72451,0

27526,0

16581,8

28343,2

2013

73107,0

56075,8

17031,2

2014

60588,0

49721,8

10866,2

20151

32626,8

26948,8

1638,0

4040,0

20172

10443,0

8500,9

1695,1

247,0

2019

191539,4

187442,5

4096,9

____________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних  з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з «річної» на «один раз на два роки», починаючи з 2015 року.