Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу
за 2010–2019 роки

Рік

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок - усього, осіб

У тому числі

дослідники

техніки

допоміжний персонал

осіб

у % до загальної
кількості
працівників,
задіяних у виконанні наукових
досліджень і
розробок

осіб

у % до загальної
кількості
працівників,
задіяних у виконанні наукових
досліджень і
розробок

осіб

у % до загальної
кількості
працівників,
задіяних у виконанні наукових
досліджень і
розробок

20101

1673

1389

83,0

110

6,6

174

10,4

20111

1638

1385

84,6

81

4,9

172

10,5

20121

1665

1413

84,9

84

5,0

168

10,1

20131

1675

1427

85,2

88

5,2

160

9,6

20141

1661

1408

84,8

51

3,1

202

12,1

20151

1497

1353

90,4

37

2,5

107

7,1

20162

368

251

68,2

35

9,5

82

22,3

20172

410

302

73,7

40

9,7

68

16,6

20182

367

244

66,5

61

16,6

62

16,9

20192

305

189

62,0

52

17,0

64

21,0

____________

1 Дані за 2010–2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників).

2 Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.