Кількість працівників1, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

(осіб)

Рік

Кількість працівників – усього

У тому числі

з них мають науковий ступінь

дослідники

техніки

допоміжний персонал

доктора наук

доктора філософії/
кандидата наук

2010

1673

152

772

1389

110

174

2011

1638

160

826

1385

81

172

2012

1665

175

835

1413

84

168

2013

1675

164

854

1427

88

160

2014

1661

163

862

1408

51

202

2015

1497

156

808

1353

37

107

2016

368

45

95

251

35

82

2017

410

43

147

302

40

68

____________

1 Дані за 2010-2015 роки містять постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників), починаючи з 2016 року дані наведені без урахування науково-педагогічних працівників.