Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь,
за 2010–2019 роки

 Рік

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок - усього, осіб

З них мають науковий ступінь

доктора наук

доктора філософії (кандидата наук)

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

20101

1673

152

9,1

772

46,1

20111

1638

160

9,8

826

50,4

20121

1665

175

10,5

835

50,2

20131

1675

164

9,8

854

51,0

20141

1661

163

9,8

862

51,9

20151

1497

156

10,4

808

54,0

20162

368

45

12,2

95

25,8

20172

410

43

10,5

147

35,9

20182

367

34

9,3

118

32,2

20192

305

22

7,2

83

27,2

_____________

1 Дані за 2010–2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників).

2 Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.