Інноваційна активність промислових підприємств

 

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями

Загальна сума витрат

У тому числі за напрямами

дослідження і розробки1

з них

придбання нових технологій2

підготовка виробництва для впровадження інновацій3

придбання машин та обладнання пов'язані з упровадженням інновацій4

інші витрати

внутрішні НДР

зовнішні НДР

 

%

тис.грн

2000

23,1

27663,8

357,2

Х

Х

307,3

1686,0

24391,1

922,2

2001

21,3

27171,0

208,9

Х

Х

39,2

2306,0

23724,6

892,3

2002

22,5

51018,3

242,2

Х

Х

6544,9

42828,2

1403,0

2003

10,9

24698,1

23,7

Х

Х

8,7

1388,4

18960,1

4317,2

2004

10,3

16688,6

4,4

Х

Х

0,6

1131,0

11113,7

4438,9

2005

12,5

46797,1

Х

Х

290,0

2470,6

39559,9

4476,6

2006

11,7

28962,0

Х

Х

130,0

1123,0

25535,4

2173,6

2007

10,5

61366,3

218,0

218,0

Х

56724,7

4423,6

2008

11,4

48563,7

165,0

165,0

Х

46892,1

1506,6

2009

10,5

44674,3

145,0

145,0

Х

44090,0

439,3

2010

12,4

28417,3

100,0

Х

25562,2

2755,1

2011

14,4

758658,8

Х

756950,7

1708,1

2012

16,5

72451,0

Х

71739,3

711,7

2013

17,5

73107,0

28,0

10,0

18,0

4,0

х

71335,0

1740,0

2014

12,5

60588,0

20,0

10,0

10,0

738,3

х

57006,8

2822,9

2015

15,55

32626,8

7,3

7,3

х

30201,4

2418,1

________________

1 З 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР.

2 З 2007 року придбання інших зовнішніх знань.

3 З 2007 року показник віднесено до інших витрат.

4 З 2007 року придбання машин, обладнання та програмного забезпечення.

5 У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними попередніх років є некоректним.