Архів: 2006-2000

Інноваційна активність промислових підприємств

 

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями

Загальна сума витрат

У тому числі за напрямами

дослідження і розробки

у тому числі

придбання інших зовнішніх знань

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

інші витрати

внутрішні НДР

зовнішні НДР

 

%

тис.грн

2007

10,5

61366,3

218,0

218,0

56724,7

4423,6

2008

11,4

48563,7

165,0

165,0

46892,1

1506,6

2009

10,5

44674,3

145,0

145,0

44090,0

439,3

2010

12,4

28417,3

100,0

25562,2

2755,1

2011

14,4

758658,8

756950,7

1708,1

2012

16,5

72451,0

71739,3

711,7

2013

17,5

73107,0

28,0

10,0

18,0

4,0

71335,0

1740,0

2014

12,5

60588,0

20,0

10,0

10,0

738,3

57006,8

2822,9

20151

15,5

32626,8

7,3

7,3

30201,4

2418,1

20172

13,9

10443,0

51,6

51,6

148,9

10037,2

205,3

2019

14,0

191539,4

к

к

189162,3

к

________________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з «річної» на «один раз на два роки», починаючи з 2015 року.

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.