Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %

Впроваджено нових технологічних процесів, од

у т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі

Освоєно інноваційних видів продукції, од

з них нові види техніки

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

2000

17,9

40

17

452

9

13,3

2001

17,4

43

19

482

17

12,1

2002

18,8

48

28

590

12

11,4

2003

8,4

32

20

94

12

2,0

2004

8,3

31

12

89

16

3,5

2005

8,9

25

15

90

14

3,3

2006

11,4

14

10

38

9

4,3

2007

9,3

31

16

35

9

3,2

2008

11,1

30

7

24

9

2,3

2009

9,9

18

9

16

5

0,8

2010

10,0

20

7

22

10

1,5

2011

13,8

43

27

44

11

3,8

2012

15,6

27

13

28

10

5,1

2013

17,2

43

21

24

3

5,5

2014

8,6

23

6

28

12

1,4

2015

14,91

20

7

13

2

1,82

____________

1 У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015р. з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.