Архів: 2006-2000

Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації1, %

Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць

у т.ч. маловідходних, ресурсозберігаючих

Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, одиниць

у т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів, апаратів

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %

2007

9,3

31

16

35

9

3,2

2008

11,1

30

7

24

9

2,3

2009

9,9

18

9

16

5

0,8

2010

10,0

20

7

22

10

1,5

2011

13,8

43

27

44

11

3,8

2012

15,6

27

13

28

10

5,1

2013

17,2

43

21

24

3

5,5

2014

8,6

23

6

28

12

1,4

2015

14,9

20

7

13

2

1,8

20173

13,9

13

6

20

12

0,5

2019

13,4

21

к

18

6

0,8

____________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з «річної» на «один раз на два роки», починаючи з 2015 року.

Символ (к) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.