Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами організацій за видами робіт

(тис.грн)

Рік

Обсяг витрати – усього

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

2010

16164,1

3780,2

7709,4

4674,5

2011

18007,1

3881,7

8317,6

5807,8

2012

21091,3

5599,7

8342,2

7149,4

2013

19032,3

5254,2

7969,9

5808,2

2014

18088,0

5458,5

7151,4

5478,1

2015

16085,4

5701,4

4753,9

5630,1

2016

21360,5

6293,4

6374,2

8692,9