Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт
за 2010–2019 роки

Рік

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок - усього,
млн.грн

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних
(експериментальних) розробок

млн.грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

млн.грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

млн.грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

20101

16,2

3,8

23,4

7,7

47,7

4,7

28,9

20111

18,0

3,9

21,6

8,3

46,2

5,8

32,2

20121

21,1

5,6

26,5

8,3

39,6

7,1

33,9

20131

19,0

5,3

27,6

8,0

41,9

5,8

30,5

20141

18,1

5,5

30,2

7,2

39,5

5,5

30,3

20151

16,1

5,7

35,4

4,8

29,6

5,6

35,0

2016

21,4

6,3

29,5

6,4

29,8

8,7

40,7

2017

28,1

9,5

33,8

8,5

30,2

10,1

36,0

2018

30,7

11,4

37,2

10,8

35,3

8,4

27,5

2019

26,4

11,3

43,0

7,3

27,9

7,7

29,1

_____________

1 Дані за 2010−2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.