Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт1

(тис.грн)

Рік

Обсяг витрати – усього

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

2010

16164,1

3780,2

7709,4

4674,5

2011

18007,1

3881,7

8317,6

5807,8

2012

21091,3

5599,7

8342,2

7149,4

2013

19032,3

5254,2

7969,9

5808,2

2014

18088,0

5458,5

7151,4

5478,1

2015

16085,4

5701,4

4753,9

5630,1

2016

21360,5

6293,4

6374,2

8692,9

2017

28098,6

9507,9

8488,6

10102,1

_____________

1Дані щодо витрат на виконання НДР за 2010−2015 роки перераховано відповідно до нової методології організації та проведення державного статистичного спостереження «Здійснення наукових досліджень і розробок», яка запроваджена з 2016 року (без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг).