Архів: 2017 2016 2015 2014

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фактично
за січень−листопад
2017р.

Темпи зростання, %

листопад 2017р.
до

січень−листопад 2017р.
до
січня−листопада 2016р.

довідково:
січень−листопад 2016р.
до
січня−листопада 2015р.

жовтня 2017р.

листопада 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

13,1

101,1

83,2

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

56711

99,32

146,73

145,71

123,41

реальна, %

х

97,82

127,23

126,41

110,01

Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн

4380,4

103,7

80,6

х

61,5

Індекс споживчих цін

х

100,4

113,3

112,15

111,35

Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн

29878359,2

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

99,1

106,0

108,8

104,6

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

102,9

108,8

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

1271753

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

145,4

161,1

Експорт товарів1, млн.дол. США

487,0

х

х

123,7

106,0

Імпорт товарів1, млн.дол. США

376,5

х

х

141,6

129,8

Сальдо1 (+, –), млн.дол. США

+110,5

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

3669,1

100,5

129,5

123,5

97,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

2021,0

102,9

104,4

105,3

95,0

Оборот роздрібної торгівлі6, млн.грн

17932,6

99,4

104,3

105,3

х

_____________

1 Дані за січень–жовтень.

2 Жовтень 2017р. у % до вересня 2017р.

3 Жовтень 2017р. у % до жовтня 2016р.

4 Станом на 1 листопада.

5 Листопад у % до грудня попереднього року.

6 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.