Архів: 2018 2017 2016 2015 2014

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фактично
за січень
2019р.

Темпи зростання, %

січень 2019р.
до

довідково:
січень 2018р.
до
січня 2017р.

грудня 2018р.

січня 2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

14,9

104,5

102,6

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн

7485

86,8

116,5

131,9

реальна, %

х

85,9

107,2

115,6

Заборгованість із виплати заробітної плати1 – усього, млн.грн

5,0

80,0

90,2

124,3

Індекс споживчих цін

х

101,0

108,7

101,42

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

44390,33

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

82,9

92,5

103,2

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

102,5

100,9

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

71487

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

103,5

135,6

Капітальні інвестиції, млн.грн

7485,34

х

102,45

129,36

Загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель, тис.м2

146,33

х

117,77

100,58

Експорт товарів, млн.дол. США

661,93

х

112,27

121,78

Імпорт товарів, млн.дол. США

532,03

х

118,27

133,68

Сальдо (+, –)

+129,93

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

74,73

х

139,07

132,08

Імпорт послуг, млн.дол. США

27,73

х

212,57

81,38

Сальдо (+, –)

+47,03

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

290,7

90,4

98,4

137,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

172,1

90,5

59,1

179,3

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

1914,5

77,9

106,8

111,3

_____________

1 Станом на 1 лютого.

2 Січень у % до грудня попереднього року.

3 Дані за 2018р.

4 Січень–грудень 2018р.

5 Січень–грудень 2018р. у % до січня–грудня 2017р.

6 Січень–грудень 2017р. у % до січня–грудня 2016р.

7 2018р. у % до 2017р.

8 2017р. у % до 2016р.