Архів: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

Код за
КВЕД-2010
Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

133850

8867

6,6

89205

66,7

35778

26,7

12784

9,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

20293

к

к

к

к

6066

29,9

2069

10,2

Промисловість

B+C+D+E

55504

6219

11,2

39333

70,9

9952

17,9

2767

5,0

Будівництво

F

4425

1607

36,3

2818

63,7

1123

25,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

14932

к

к

к

к

6586

44,1

2908

19,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4891

3039

62,1

1852

37,9

598

12,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

885

к

к

к

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

1604

к

к

к

к

к

к

Фінансова та страхова діяльність

K

91

91

100,0

29

31,9

Операції з нерухомим майном

L

2352

447

19,0

1905

81,0

1132

48,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1443

к

к

к

к

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2644

943

35,7

1701

64,3

410

15,5

Освіта

P

294

294

100,0

136

46,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

23486

22243

94,7

1243

5,3

195

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

558

438

78,5

120

21,5

70

12,5

Надання інших видів послуг

S

448

к

к

к

к

к

к

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).