Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

Код за
КВЕД-2010
Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

115810

7746

6,7

72321

62,4

35743

30,9

13024

11,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21697

15557

71,7

6140

28,3

2151

9,9

Промисловість

B+C+D+E

57236

2

2

2

2

10388

18,1

2552

4,5

Будівництво

F

3796

1493

39,3

2303

60,7

962

25,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13762

2

2

2

2

6325

46,0

2910

21,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5628

3807

67,6

1821

32,4

545

9,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1117

439

39,3

678

60,7

239

21,4

Інформація та телекомунікації

J

1831

770

42,1

1061

57,9

513

28,0

Фінансова та страхова діяльність

K

110

110

100,0

48

43,6

Операції з нерухомим майном

L

2845

448

15,7

2397

84,3

1392

48,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1479

211

14,3

1268

85,7

697

47,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3378

1750

51,8

1628

48,2

412

12,2

Освіта

P

453

2

2

2

2

2

2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1486

735

49,5

751

50,5

214

14,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

507

407

80,3

100

19,7

41

8,1

Надання інших видів послуг

S

485

2

2

2

2

2

2

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.