Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

Код за
КВЕД-2010
Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього2
 

115691

7746

6,7

72321

62,5

35624

30,8

12992

11,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21698

15565

71,7

6133

28,3

2144

9,9

Промисловість

B+C+D+E

57542

3

3

3

3

10341

18,0

2577

4,5

Будівництво

F

3778

1476

39,1

2302

60,9

952

25,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13675

3

3

3

3

6246

45,7

2865

21,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5611

3807

67,8

1804

32,2

555

9,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1090

439

40,3

651

59,7

236

21,7

Інформація та телекомунікації

J

1818

3

3

3

3

3

3

Фінансова та страхова діяльність

K

110

110

100,0

48

43,6

Операції з нерухомим майном

L

2627

3

3

3

3

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1483

211

14,2

1272

85,8

697

47,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3309

1622

49,0

1687

51,0

402

12,1

Освіта

P

437

3

3

3

3

3

3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1490

735

49,3

755

50,7

218

14,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

527

407

77,2

120

22,8

37

7,0

Надання інших видів послуг

S

496

3

3

3

3

3

3

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.