Архів: 2015 2014 2013 2012

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році1

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до
загального
показника
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загального
показника
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загального
показника
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загального
показника
відповідного
виду діяльності

Усього

112722

7523

6,7

71166

63,1

34033

30,2

11813

10,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

21430

15957

74,5

5473

25,5

2140

10,0

промисловість

56224

2

2

2

2

10440

18,6

2496

4,4

будівництво

3182

861

27,1

2321

72,9

924

29,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12731

2

2

2

2

5657

44,4

2290

18,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5585

3922

70,2

1663

29,8

496

8,9

тимчасове розміщування й організація харчування

960

2

2

2

2

2

2

інформація та телекомунікації

1684

2

2

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

115

115

100,0

53

46,1

операції з нерухомим майном

2612

305

11,7

2307

88,3

1300

49,8

професійна, наукова та технічна діяльність

1621

281

17,3

1340

82,7

672

41,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3677

2359

 

1318

35,8

283

7,7

освіта

436

436

100,0

158

36,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1438

685

47,6

753

52,4

214

14,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

492

414

 

78

15,9

27

5,5

надання інших видів послуг

535

2

2

2

2

2

2

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистично інформації.