Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності1 у 2012 році

 

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

125732

10636

8,5

73297

58,3

41799

33,2

13495

10,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

22916

 

17317

75,6

5599

24,4

1951

8,5

промисловість

60313

2

2

2

2

11784

19,5

2520

4,2

будівництво

4435

 

1221

27,5

3214

72,5

1048

23,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

15760

2

2

2

2

9111

57,8

3368

21,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6449

4215

65,4

2234

34,6

519

8,1

тимчасове розміщування й організація харчування

1339

545

40,7

794

59,3

321

24,0

інформація та телекомунікації

1625

540

33,2

1085

66,8

509

31,3

фінансова та страхова діяльність

169

2

2

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

3342

773

23,1

2569

76,9

1276

38,2

професійна, наукова та технічна діяльність

2511

622

24,8

1889

75,2

912

36,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3750

2302

61,4

1448

38,6

371

9,9

освіта

372

372

100,0

131

35,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1366

555

40,6

811

59,4

240

17,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

517

442

85,5

75

14,5

40

7,7

надання інших видів послуг

868

2

2

2

2

2

2

_________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».