Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності1 у 2013 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

119569

10426

8,7

68530

57,3

40613

34,0

13724

11,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

21142

15340

72,6

5802

27,4

1969

9,3

промисловість

58989

10426

17,7

36898

62,5

11665

19,8

2604

4,4

будівництво

3979

1016

25,5

2963

74,5

1085

27,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14528

6400

44,1

8128

55,9

3214

22,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6485

4066

62,7

2419

37,3

673

10,4

тимчасове розміщування й організація харчування

1160

443

38,2

717

61,8

334

28,8

інформація та телекомунікації

1839

713

38,8

1126

61,2

520

28,3

фінансова та страхова діяльність

151

151

100,0

90

59,6

операції з нерухомим майном

2849

457

16,0

2392

84,0

1227

43,1

професійна, наукова та технічна діяльність

2271

534

23,5

1737

76,5

859

37,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3836

2161

56,3

1675

43,7

469

12,2

освіта

411

411

100,0

129

31,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

978

263

26,9

715

73,1

330

33,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

121

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

830

2

2

2

2

2

2

_____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».