Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

113448

10292

9,1

67229

59,2

35927

31,7

12450

11,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

20994

15270

72,7

5724

27,3

2098

10,0

промисловість

56537

10292

18,2

36108

63,9

10137

17,9

2199

3,9

будівництво

3486

835

24,0

2651

76,0

1048

30,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12951

6435

49,7

6516

50,3

2613

20,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5763

4030

69,9

1733

30,1

484

8,4

тимчасове розміщування й організація харчування

1004

355

35,4

649

64,6

277

27,6

інформація та телекомунікації

2075

826

39,8

1249

60,2

567

27,3

фінансова та страхова діяльність

161

161

100,0

2

2

операції з нерухомим майном

2593

482

18,6

2111

81,4

1109

42,8

професійна, наукова та технічна діяльність

2155

592

27,5

1563

72,5

834

38,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3375

1853

54,9

1522

45,1

407

12,1

освіта

387

387

100,0

113

29,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

970

205

21,1

765

78,9

291

30,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

130

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

867

2

2

2

2

2

2

_____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.