Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності1 у 2015 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до

загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до

загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до

загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до

загального показника відповідного виду діяльності

Усього

109171

6583

6,0

67935

62,2

34653

31,8

12523

11,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

20675

15289

73,9

5386

26,1

2087

10,1

промисловість

53964

6583

12,2

36986

68,5

10395

19,3

2437

4,5

будівництво

2980

794

26,6

2186

73,4

983

33,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12046

5622

46,7

6424

53,3

2843

23,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5614

3935

70,1

1679

29,9

421

7,5

тимчасове розміщування й організація харчування

844

2

2

2

2

2

2

інформація та телекомунікації

1761

2

2

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

123

123

100,0

59

48,0

операції з нерухомим майном

2564

402

15,7

2162

84,3

1270

49,5

професійна, наукова та технічна діяльність

1853

431

23,3

1422

76,7

732

39,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3801

2434

64,0

1367

36,0

316

8,3

освіта

429

429

100,0

130

30,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1396

660

47,3

736

52,7

255

18,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

477

393

82,4

84

17,6

28

5,9

надання інших видів послуг

644

2

2

2

2

2

2

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.