Архів: 2019 2018 2017

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у
2020 році1

 

Код за
КВЕД–2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної кількості найманих працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості найманих
працівників

Усього

 

165240

133850

100,0

31390

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21021

20293

15,2

728

2,3

Промисловість

B+C+D+E

61148

55504

41,5

5644

18,0

Будівництво

F

4874

4425

3,3

449

1,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

31785

14932

11,1

16853

53,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

7296

4891

3,6

2405

7,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3636

885

0,7

2751

8,7

Інформація та телекомунікації

J

1782

1604

1,2

178

0,6

Фінансова та страхова діяльність

K

97

91

0,1

6

0,0

Операції з нерухомим майном

L

2657

2352

1,8

305

1,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1934

1443

1,1

491

1,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3006

2644

2,0

362

1,1

Освіта

P

410

294

0,2

116

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

23914

23486

17,5

428

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

769

558

0,4

211

0,7

Надання інших видів послуг

S

911

448

0,3

463

1,5

____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.