Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2012 році

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

6221

7

0,1

445

7,2

5769

92,7

4502

72,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

1087

 

116

10,7

971

89,3

809

74,4

промисловість

1282

5

0,4

180

14,0

1097

85,6

711

55,5

будівництво

463

 

16

3,5

447

96,5

336

72,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1513

2

0,1

51

3,4

1460

96,5

1198

79,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

257

19

7,4

238

92,6

169

65,8

тимчасове розміщування й організація харчування

107

6

5,6

101

94,4

78

72,9

інформація та телекомунікації

168

3

1,8

165

98,2

137

81,6

фінансова та страхова діяльність

30

1

3,3

29

96,7

27

90,0

операції з нерухомим майном

524

10

1,9

514

98,1

442

84,4

професійна, наукова та технічна діяльність

368

8

2,2

360

97,8

318

86,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

205

 

26

12,7

179

87,3

132

64,4

освіта

34

34

100,0

22

64,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

80

4

5,0

76

95,0

54

67,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

20

3

15,0

17

85,0

14

70,0

надання інших видів послуг

83

2

2,4

81

97,6

55

66,3

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.