Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2013 році

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

6645

6

0,1

429

6,5

6210

93,4

5008

75,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

1209

 

109

9,0

1100

91,0

924

76,4

промисловість

1424

6

0,4

181

12,7

1237

86,9

857

60,2

будівництво

488

 

11

2,3

477

97,7

379

77,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1555

 

52

3,3

1503

96,7

1267

81,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

281

22

7,8

259

92,2

197

70,1

тимчасове розміщування й організація харчування

112

4

3,6

108

96,4

90

80,4

інформація та телекомунікації

184

3

1,6

181

98,4

150

81,5

фінансова та страхова діяльність

28

28

100,0

26

92,9

операції з нерухомим майном

557

5

0,9

552

99,1

491

88,2

професійна, наукова та технічна діяльність

372

7

1,9

365

98,1

327

87,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

224

28

12,5

196

87,5

150

67,0

освіта

36

36

100,0

24

66,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

74

4

5,4

70

94,6

53

71,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

13

1

7,7

12

92,3

10

76,9

надання інших видів послуг

88

2

2,3

86

97,7

63

71,6

______________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.