Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

6587

6

0,1

404

6,1

6177

93,8

5084

77,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

1192

101

8,5

1091

91,5

931

78,1

промисловість

1417

6

0,4

178

12,6

1233

87,0

879

62,0

будівництво

462

9

1,9

453

98,1

369

79,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1498

47

3,1

1451

96,9

1255

83,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

282

22

7,8

260

92,2

199

70,6

тимчасове розміщування й організація харчування

111

3

2,7

108

97,3

90

81,1

інформація та телекомунікації

190

3

1,6

187

98,4

154

81,1

фінансова та страхова діяльність

27

27

100,0

25

92,6

операції з нерухомим майном

590

6

1,0

584

99,0

527

89,3

професійна, наукова та технічна діяльність

374

7

1,9

367

98,1

338

90,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

221

22

10,0

199

90,0

154

69,7

освіта

36

36

100,0

23

63,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

79

3

3,8

76

96,2

57

72,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

17

1

5,9

16

94,1

14

82,4

надання інших видів послуг

91

2

2,2

89

97,8

69

75,8

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.