Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2015 році

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до

загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до

загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до

загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до

загального показника відповідного виду діяльності

Усього

6607

4

0,1

372

5,6

6231

94,3

5212

78,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

1224

94

7,7

1130

92,3

985

80,5

промисловість

1429

4

0,3

165

11,5

1260

88,2

912

63,8

будівництво

433

9

2,1

424

97,9

361

83,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1457

36

2,5

1421

97,5

1250

85,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

280

21

7,5

259

92,5

199

71,1

тимчасове розміщування й організація харчування

106

1

0,9

105

99,1

88

83,0

інформація та телекомунікації

199

2

1,0

197

99,0

167

83,9

фінансова та страхова діяльність

24

24

100,0

22

91,7

операції з нерухомим майном

631

5

0,8

626

99,2

578

91,6

професійна, наукова та технічна діяльність

373

5

1,3

368

98,7

337

90,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

219

23

10,5

196

89,5

151

68,9

освіта

37

37

100,0

21

56,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

85

6

7,1

79

92,9

56

65,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

23

3

13,0

20

87,0

17

73,9

надання інших видів послуг

87

2

2,3

85

97,7

68

78,2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.