Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році1

 

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

Усього

49800

6491

100,0

43309

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

2034

1267

19,5

767

1,8

промисловість

5104

1370

21,1

3734

8,6

будівництво

1067

438

6,7

629

1,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

26598

1397

21,5

25201

58,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2773

267

4,1

2506

5,8

тимчасове розміщування й організація харчування

1325

91

1,4

1234

2,8

інформація та телекомунікації

2668

172

2,7

2496

5,8

фінансова та страхова діяльність

175

18

0,3

157

0,4

операції з нерухомим майном

1586

680

10,5

906

2,1

професійна, наукова та технічна діяльність

2318

344

5,3

1974

4,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

763

221

3,4

542

1,2

освіта

207

45

0,7

162

0,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

420

84

1,3

336

0,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

209

19

0,3

190

0,4

надання інших видів послуг

2553

78

1,2

2475

5,7

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.