Архів: 2019 2018 2017

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році1

 

Код за
КВЕД–2010

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної кількості фізичних осіб-підприємців

Усього

 

51245

7060

100,0

44185

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

2095

1309

18,5

786

1,8

Промисловість

B+C+D+E

5083

1563

22,1

3520

8,0

Будівництво

F

1243

524

7,4

719

1,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

24775

1557

22,1

23218

52,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2816

284

4,0

2532

5,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1630

93

1,3

1537

3,5

Інформація та телекомунікації

J

4164

187

2,7

3977

9,0

Фінансова та страхова діяльність

K

185

17

0,3

168

0,4

Операції з нерухомим майном

L

1578

638

9,0

940

2,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2520

324

4,6

2196

5,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

926

232

3,3

694

1,6

Освіта

P

286

45

0,6

241

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

762

190

2,7

572

1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

261

29

0,4

232

0,5

Надання інших видів послуг

S

2921

68

1,0

2853

6,5

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.