Архів: 2015 2014 2013 2012

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році
1

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до
загального
показника
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загального
показника
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загального
показника
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загального
показника
відповідного
виду діяльності

Усього

114440

7523

6,6

71210

62,2

35707

31,2

13301

11,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

21975

15967

72,7

6008

27,3

2640

12,0

промисловість

56534

2

2

2

2

10733

19,0

2716

4,8

будівництво

3232

861

26,6

2371

73,4

965

29,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13011

2

2

2

2

5925

45,5

2522

19,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5638

3925

69,6

1713

30,4

540

9,6

тимчасове розміщування й організація харчування

982

2

2

2

2

2

2

інформація та телекомунікації

1713

2

2

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

120

120

100,0

58

48,3

операції з нерухомим майном

2826

305

10,8

2521

89,2

1508

53,4

професійна, наукова та технічна діяльність

1711

281

16,4

1430

83,6

759

44,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3737

2361

 

1376

36,8

340

9,1

освіта

438

438

100,0

158

36,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1465

685

46,8

780

53,2

227

15,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

505

414

 

91

18,0

40

7,9

надання інших видів послуг

553

2

2

2

2

2

2

____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.