Архів: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році
1

 
Код за
КВЕД-2010
Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

135160

8867

6,6

89239

66,0

37054

27,4

13985

10,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

20846

к

к

к

к

6609

31,7

2582

12,4

Промисловість

B+C+D+E

55712

6219

11,2

39347

70,6

10146

18,2

2948

5,3

Будівництво

F

4497

1607

35,7

2890

64,3

1187

26,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

15131

к

к

к

к

6779

44,8

3094

20,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4922

3043

61,8

1879

38,2

621

12,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

900

к

к

к

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

1625

к

к

к

к

к

к

Фінансова та страхова діяльність

K

92

92

100,0

30

32,6

Операції з нерухомим майном

L

2441

447

18,3

1994

81,7

1216

49,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1499

к

к

к

к

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2677

943

35,2

1734

64,8

440

16,4

Освіта

P

295

295

100,0

137

46,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

23496

22243

94,7

1253

5,3

205

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

566

438

77,4

128

22,6

78

13,8

Надання інших видів послуг

S

461

к

к

к

к

к

к

____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).