Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році
1

 
Код за
КВЕД-2010
Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього2
 

117600

7746

6,6

72370

61,5

37484

31,9

14690

12,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

22382

15578

69,6

6804

30,4

2763

12,3

Промисловість

B+C+D+E

57830

3

3

3

3

10608

18,3

2790

4,8

Будівництво

F

3908

1476

37,8

2432

62,2

1073

27,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

14014

3

3

3

3

6577

46,9

3160

22,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5677

3809

67,1

1868

32,9

619

10,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1098

439

40,0

659

60,0

243

22,1

Інформація та телекомунікації

J

1889

3

3

3

3

3

3

Фінансова та страхова діяльність

K

113

113

100,0

51

45,1

Операції з нерухомим майном

L

2779

3

3

3

3

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1556

211

13,6

1345

86,4

765

49,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3375

1624

48,1

1751

51,9

464

13,7

Освіта

P

441

3

3

3

3

3

3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1499

736

49,1

763

50,9

224

14,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

536

407

75,9

129

24,1

46

8,6

Надання інших видів послуг

S

503

3

3

3

3

3

3

____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.