Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році
1

 
Код за
КВЕД-2010
Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

117734

7746

6,6

72370

61,5

37618

31,9

14733

12,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

22386

15570

69,6

6816

30,4

2775

12,4

Промисловість

B+C+D+E

57527

2

2

2

2

10658

18,5

2766

4,8

Будівництво

F

3927

1493

38,0

2434

62,0

1084

27,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

14103

2

2

2

2

6658

47,2

3207

22,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5695

3809

66,9

1886

33,1

609

10,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1127

439

39,0

688

61,0

248

22,0

Інформація та телекомунікації

J

1900

770

40,5

1130

59,5

582

30,6

Фінансова та страхова діяльність

K

113

113

100,0

51

45,1

Операції з нерухомим майном

L

3000

448

14,9

2552

85,1

1545

51,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1552

211

13,6

1341

86,4

764

49,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3443

1752

50,9

1691

49,1

475

13,8

Освіта

P

458

2

2

2

2

2

2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1494

736

49,3

758

50,7

219

14,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

517

407

78,7

110

21,3

51

9,9

Надання інших видів послуг

S

492

2

2

2

2

2

2

____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.