Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності1 у 2012 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

127741

10636

8,3

73337

57,4

43768

34,3

14494

11,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

23329

 

17328

74,3

6001

25,7

2104

9,0

промисловість

60655

2

2

2

2

12109

20,0

2763

4,6

будівництво

4616

1221

26,5

3395

73,5

1120

24,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

16285

2

2

2

2

9628

59,1

3614

22,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6581

4216

 64,1

2365

 35,9

553

 8,4

тимчасове розміщування й організація харчування

1375

545

39,6

830

60,4

342

24,9

інформація та телекомунікації

1649

540

32,7

1109

67,3

527

32,0

фінансова та страхова діяльність

171

2

2

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

3477

773

22,2

2704

77,8

1371

39,4

професійна, наукова та технічна діяльність

2597

622

24,0

1975

76,0

971

37,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3807

2302

60,5

1505

39,5

391

10,3

освіта

382

382

100,0

139

36,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1413

558

39,5

855

60,5

259

18,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

520

442

85,0

78

15,0

43

8,3

надання інших видів послуг

884

2

2

2

2

2

2

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».