Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності1 у 2013 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

121648

10426

8,6

68561

56,3

42661

35,1

14682

12,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

21749

15346

70,6

6403

29,4

2208

10,2

промисловість

59424

10426

17,6

36912

62,1

12086

20,3

2756

4,6

будівництво

4125

1016

24,6

3109

75,4

1148

27,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14972

6405

42,8

8567

57,2

3429

22,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6545

4069

62,2

2476

37,8

683

10,4

тимчасове розміщування й організація харчування

1189

443

37,3

746

62,7

360

30,3

інформація та телекомунікації

1906

713

37,4

1193

62,6

565

29,6

фінансова та страхова діяльність

153

153

100,0

92

60,1

операції з нерухомим майном

2986

457

15,3

2529

84,7

1330

44,5

професійна, наукова та технічна діяльність

2337

534

22,8

1803

77,2

911

39,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3866

2161

55,9

1705

44,1

488

12,6

освіта

416

416

100,0

130

31,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

992

266

26,8

726

73,2

338

34,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

126

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

862

2

2

2

2

2

2

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».