Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника
відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

115537

10292

8,9

67259

58,2

37986

32,9

14339

12,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

21648

15280

70,6

6368

29,4

2713

12,5

промисловість

56906

10292

18,1

36124

63,5

10490

18,4

2500

4,4

будівництво

3637

835

23,0

2802

77,0

1189

32,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13337

6439

48,3

6898

51,7

2974

22,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5841

4030

69,0

1811

31,0

554

9,5

тимчасове розміщування й організація харчування

1045

355

34,0

690

66,0

316

30,2

інформація та телекомунікації

2119

826

39,0

1293

61,0

609

28,7

фінансова та страхова діяльність

166

166

100,0

2

2

операції з нерухомим майном

2725

482

17,7

2243

82,3

1241

45,5

професійна, наукова та технічна діяльність

2255

592

26,3

1663

73,7

930

41,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3412

1853

54,3

1559

45,7

442

13,0

освіта

394

394

100,0

120

30,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

985

205

20,8

780

79,2

303

30,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

140

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

927

2

2

2

2

2

2

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.