Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності
1 у 2015 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до

загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до

загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до

загального
показника відповідного виду діяльності

Усього

111231

6583

5,9

67966

61,1

36682

33,0

14390

12,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

21276

15300

71,9

5976

28,1

2652

12,5

промисловість

54332

6583

12,1

36998

68,1

10751

19,8

2730

5,0

будівництво

3141

794

25,3

2347

74,7

1115

35,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12484

5629

45,1

6855

54,9

3244

26,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5671

3936

69,4

1735

30,6

471

8,3

тимчасове розміщування й організація харчування

860

2

2

2

2

2

2

інформація та телекомунікації

1830

2

2

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

133

-

133

100,0

69

51,9

операції з нерухомим майном

2689

402

14,9

2287

85,1

1393

51,8

професійна, наукова та технічна діяльність

1970

431

21,9

1539

78,1

849

43,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3854

2434

63,2

1420

36,8

369

9,6

освіта

431

-

431

100,0

131

30,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1413

660

46,7

753

53,3

269

19,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

483

393

81,4

90

18,6

34

7,0

надання інших видів послуг

664

2

2

2

2

2

2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.