Архів: 2019 2018 2017

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у
2020 році1

 

Код за
КВЕД–2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної кількості зайнятих працівників

осіб

у відсотках
до загальної кількості зайнятих працівників

Усього

 

210735

135160

100,0

75575

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

22360

20846

15,4

1514

2,0

Промисловість

B+C+D+E

64876

55712

41,2

9164

12,1

Будівництво

F

5665

4497

3,3

1168

1,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

55202

15131

11,2

40071

53,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9859

4922

3,7

4937

6,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5188

900

0,7

4288

5,7

Інформація та телекомунікації

J

5780

1625

1,2

4155

5,5

Фінансова та страхова діяльність

K

266

92

0,1

174

0,2

Операції з нерухомим майном

L

3686

2441

1,8

1245

1,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

4186

1499

1,1

2687

3,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3733

2677

2,0

1056

1,4

Освіта

P

652

295

0,2

357

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

24496

23496

17,4

1000

1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1009

566

0,4

443

0,6

Надання інших видів послуг

S

3777

461

0,3

3316

4,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.