Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 
Код за
КВЕД-2010
Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього2
 

88522644,2

19025248,0

21,5

46309899,8

52,3

23187496,4

26,2

7724707,4

8,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

14593829,6

7851273,2

53,8

6742556,4

46,2

1884426,2

12,9

Промисловість

B+C+D+E

37727291,1

3

3

3

3

3613175,0

9,6

875362,9

2,3

Будівництво

F

2418008,0

1269878,0

52,5

1148130,0

47,5

463523,6

19,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

28842884,9

3

3

3

3

8560527,6

29,7

3363447,9

11,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2454538,1

1236151,8

50,4

1218386,3

49,6

275762,6

11,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

160738,6

69834,4

43,4

90904,2

56,6

36133,6

22,5

Інформація та телекомунікації

J

551583,5

3

3

3

3

3

3

Фінансова та страхова діяльність

K

18248,7

18248,7

100,0

5014,7

27,5

Операції з нерухомим майном

L

593094,8

3

3

3

3

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

398663,8

35085,8

8,8

363578,0

91,2

137104,6

34,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

441286,3

161422,0

36,6

279864,3

63,4

86132,8

19,5

Освіта

P

33549,3

3

3

3

3

3

3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

202477,0

120480,2

59,5

81996,8

40,5

11830,6

5,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

26669,3

11478,8

43,0

15190,5

57,0

8278,4

31,0

Надання інших видів послуг

S

59781,2

3

3

3

3

3

3

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.