Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 
Код за
КВЕД-2010
Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу
реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 

88773772,1

19025248,0

21,4

46309899,8

52,2

23438624,3

26,4

7792686,0

8,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

14294005,9

7550818,2

52,8

6743187,7

47,2

1885057,5

13,2

Промисловість

B+C+D+E

37940347,7

2

2

2

2

4019367,7

10,6

854084,9

2,3

Будівництво

F

2511415,1

1353911,7

53,9

1157503,4

46,1

462561,5

18,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

29265212,3

2

2

2

2

8682400,0

29,7

3443550,9

11,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2194994,2

1236151,8

56,3

958842,4

43,7

271745,0

12,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

166119,7

69834,4

42,0

96285,3

58,0

36773,1

22,1

Інформація та телекомунікації

J

548212,6

124948,8

22,8

423263,8

77,2

173567,5

31,7

Фінансова та страхова діяльність

K

18248,7

18248,7

100,0

5014,7

27,5

Операції з нерухомим майном

L

666257,2

101215,7

15,2

565041,5

84,8

350890,4

52,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

394737,2

35085,8

8,9

359651,4

91,1

148601,4

37,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

449060,4

203190,7

45,2

245869,7

54,8

97797,8

21,8

Освіта

P

41508,1

2

2

2

2

2

2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

202314,6

120480,2

59,6

81834,4

40,4

11668,2

5,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

22090,1

11478,8

52,0

10611,3

48,0

8440,8

38,2

Надання інших видів послуг

S

59248,3

2

2

2

2

2

2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.