Архів: 2019 2018 2017

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у
2020 році1

 

Код за
КВЕД–2010

Усього, тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Усього

 

146276486,8

119234645,5

100,0

27041841,3

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21979423,7

21062656,2

17,7

916767,5

3,4

Промисловість

B+C+D+E

51219625,1

48054991,2

40,3

3164633,9

11,7

Будівництво

F

4737044,2

4019603,7

3,4

717440,5

2,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

49990343,0

36407508,3

30,5

13582834,7

50,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4478053,3

2602131,5

2,2

1875921,8

6,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

899596,2

143917,9

0,1

755678,3

2,8

Інформація та телекомунікації

J

3736784,6

747055,5

0,6

2989729,1

11,1

Фінансова та страхова діяльність

K

109200,0

21595,7

0,0

87604,3

0,3

Операції з нерухомим майном

L

1153368,2

732137,0

0,6

421231,2

1,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1912136,9

627630,4

0,5

1284506,5

4,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1069655,1

653824,3

0,6

415830,8

1,5

Освіта

P

130426,8

42948,7

0,0

87478,1

0,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4201685,6

4031553,6

3,4

170132,0

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

120594,3

26236,8

0,0

94357,5

0,3

Надання інших видів послуг

S

538549,8

60854,7

0,1

477695,1

1,8

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.