Архів: 2016 2015 2014

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

Код за
КВЕД-2010
Усього,
тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього
 

7660267,4

811673,1

10,6

5246922,2

68,5

1601672,1

20,9

436172,0

5,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1496040,0

1220332,8

81,6

275707,2

18,4

55864,9

3,7

Промисловість

B+C+D+E

4158989,1

2

2

2

2

468409,3

11,3

86341,4

2,1

Будівництво

F

216402,7

115422,7

53,3

100980,0

46,7

29972,2

13,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

810297,0

2

2

2

2

271889,2

33,6

98752,0

12,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

278439,8

201543,1

72,4

76896,7

27,6

10836,8

3,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

42221,6

17686,9

41,9

24534,7

58,1

6799,5

16,1

Інформація та телекомунікації

J

146463,2

73940,6

50,5

72522,6

49,5

27992,9

19,1

Фінансова та страхова діяльність

K

5576,0

5576,0

100,0

2609,0

46,8

Операції з нерухомим майном

L

130520,2

23549,0

18,0

106971,2

82,0

56283,1

43,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

87515,3

19588,1

22,4

67927,2

77,6

29406,7

33,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

152410,5

86259,7

56,6

66150,8

43,4

13282,5

8,7

Освіта

P

18025,4

2

2

2

2

2

2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

65911,5

35151,5

53,3

30760,0

46,7

4162,1

6,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

31892,0

27129,7

85,1

4762,3

14,9

2156,2

6,8

Надання інших видів послуг

S

19563,1

2

2

2

2

2

2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.