Архів: 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

Код за
КВЕД-2010
Усього,
тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього
 

14317743,1

1751105,2

12,2

9816791,3

68,6

2749846,6

19,2

861287,4

6,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

2184409,9

к

к

к

к

455017,6

20,8

107468,1

4,9

Промисловість

B+C+D+E

6805266,3

1262144,2

18,5

4795765,6

70,5

747356,5

11,0

179641,8

2,6

Будівництво

F

347822,8

129074,9

37,1

218747,9

62,9

73180,4

21,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1508611,2

к

к

к

к

570062,6

37,8

255785,3

17,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

413230,7

277472,9

67,1

135757,8

32,9

39069,1

9,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

41794,7

к

к

к

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

194604,8

к

к

к

к

к

к

Фінансова та страхова діяльність

K

7457,3

7457,3

100,0

3329,5

44,6

Операції з нерухомим майном

L

164472,7

40577,6

24,7

123895,1

75,3

65485,7

39,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

133354,8

к

к

к

к

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

212538,6

87237,3

41,0

125301,3

59,0

24877,2

11,7

Освіта

P

18741,6

18741,6

100,0

6823,4

36,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2209001,4

2109069,9

95,5

99931,5

4,5

13169,0

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

46794,7

37699,2

80,6

9095,5

19,4

3275,8

7,0

Надання інших видів послуг

S

29641,6

к

к

к

к

к

к

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).