Архів: 2016 2015 2014

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

Код за
КВЕД-2010
Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього2
 

7693540,3

811673,1

10,5

5246908,6

68,2

1634958,6

21,3

527084,6

6,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1513324,0

1220746,8

80,7

292577,2

19,3

78572,5

5,2

Промисловість

B+C+D+E

4191469,9

3

3

3

3

472569,5

11,3

103416,7

2,5

Будівництво

F

207719,0

103743,6

49,9

103975,4

50,1

38129,8

18,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

814468,2

3

3

3

3

276480,8

33,9

119668,0

14,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

278560,7

201543,1

72,4

77017,6

27,6

19204,5

6,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

41579,3

17686,9

42,5

23892,4

57,5

8225,3

19,8

Інформація та телекомунікації

J

145691,8

3

3

3

3

3

3

Фінансова та страхова діяльність

K

5576,0

5576,0

100,0

2609,0

46,8

Операції з нерухомим майном

L

122435,8

3

3

3

3

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

87790,0

19588,1

22,3

68201,9

77,7

30215,4

34,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

148739,5

79512,0

53,5

69227,5

46,5

15238,8

10,2

Освіта

P

17270,3

3

3

3

3

3

3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

66033,0

35151,5

53,2

30881,5

46,8

7244,9

11,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

32441,8

27129,7

83,6

5312,1

16,4

2516,6

7,8

Надання інших видів послуг

S

20441,0

3

3

3

3

3

3

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.