Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами1

 

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

усього

великі

середні

малі

з них

усього

суб’єкти середнього підприємництва

суб’єкти
малого підприємництва

з них

мікропід-приємства

суб’єкти мікро-підприємництва

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

54201

5930

5

380

5545

4503

48271

11

48260

48107

2017

49800

6491

5

378

6108

5061

43309

11

43298

43108

2018

49366

6913

6

405

6502

5409

42453

11

42442

42194

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

436

48

0

3

45

36

388

0

388

387

2017

403

53

0

3

50

41

350

0

350

349

2018

402

56

0

3

53

44

346

0

346

344

Кількість зайнятих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

187891

114440

7523

71210

35707

13301

73451

1080

72371

69660

2017

189237

117734

7746

72370

37618

14733

71503

998

70505

67097

2018

199532

123167

8225

77316

37626

14250

76365

1025

75340

70958

Кількість найманих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

137902

112722

7523

71166

34033

11813

25180

1069

24111

21553

2017

144004

115810

7746

72321

35743

13024

28194

987

27207

23989

2018

155508

121596

8225

77288

36083

12821

33912

1014

32898

28764

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

87548021,3

73595053,3

16288421,2

40789146,0

16517486,1

5522426,7

13952968,0

181736,0

13771232,0

12998965,0

2017

105715700,3

88773772,1

19025248,0

46309899,8

23438624,3

7792686,0

16941928,2

201578,8

16740349,4

15722509,9

2018

129626761,2

108572269,9

25162210,2

56163853,5

27246206,2

9086397,1

21054491,3

190307,8

20864183,5

19471071,1

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.