Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами1

 

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

Усього

великі

середні

малі

з них

Усього

суб’єкти середнього підприємництва

суб’єкти
малого підприємництва

з них

мікропідприємства

суб’єкти мікро-підприємництва

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

49800

6491

5

378

6108

5061

43309

11

43298

43108

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

403

53

0

3

50

41

350

0

350

349

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

189,2

117,7

7,7

72,4

37,6

14,7

71,5

1,0

70,5

67,1

Кількість найманих працівників, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

144,0

115,8

7,7

72,4

35,7

13,0

28,2

1,0

27,2

24,0

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), млн.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

105715,7

88773,8

19025,3

46309,9

23438,6

7792,7

16941,9

201,6

16740,3

15722,5

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.