Методологічні пояснення

Індекс споживчих цін (ІСЦ) – показник, який характеризує зміни в часі загального рівня цін на товари та послуги, що купує населення для невиробничого споживання. Відображає зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним.

Розрахунок ІСЦ проводять шляхом об’єднання двох інформаційних потоків:

- даних про зміни цін, одержаних шляхом реєстрації цін і тарифів на споживчому ринку;

- даних про структуру споживчих грошових витрат домогосподарств.

Реєстрація цін – метод збору інформації про ціни на товари (послуги), що включені до споживчого набору на відібраній сукупності підприємств торгівлі, сфери послуг та ринків.

Споживчий набір товарів (послуг)-представників це найбільш представницькі та найважливіші для споживання домогосподарств товари та послуги.  Визначають централізовано та є єдиним для всіх регіонів країни.

Товар (послуга)-представник – сукупність видів товарів (послуг), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін.