Архів: 2020 2019

Обсяг реалізованих послуг по Житомирській області
у
II кварталі 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

1098749,8

284782,8

25,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

253735,0

41140,3

16,2

Наземний і трубопровідний транспорт

49

126761,2

25616,1

20,2

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

10156,2

9486,4

93,4

Тимчасове розміщування

55

к

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

194185,0

68188,7

35,1

Видавнича діяльність

58

7551,1

к

к

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

5554,1

4506,1

81,1

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

72896,7

59895,7

82,2

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

87873,6

Надання інформаційних послуг

63

20309,5

к

к

Операції з нерухомим майном

L

125842,9

12685,8

10,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

100860,9

12041,0

11,9

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

6860,3

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

3047,1

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

39191,1

8630,5

22,0

Наукові дослідження та розробки

72

3129,5

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

40217,0

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

646,9

к

к

Ветеринарна діяльність

75

7769,0

3310,3

42,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

102542,0

36257,5

35,4

Освіта

P

57350,6

55004,1

95,9

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

243588,8

45540,9

18,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

791,2

667,7

84,4

Надання інших видів послуг

S

9697,2

3770,4

38,9

________________

Символ (к) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.