Архів: 2021 2020 2019

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Житомирській області
у
II кварталі 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

1980628,9

474003,8

23,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

414073,1

97105,3

23,5

Наземний і трубопровідний транспорт

49

223775,7

61194,6

27,3

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

66183,4

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

45180,8

25857,6

57,2

Тимчасове розміщування

55

к

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

213178,0

73017,8

34,3

Видавнича діяльність

58

8339,0

3757,3

45,1

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

78705,4

65989,2

83,8

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

86034,2

Надання інформаційних послуг

63

36657,8

Операції з нерухомим майном

L

123989,9

12470,8

10,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

110555,7

13563,3

12,3

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

12851,2

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

к

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

37534,8

9639,5

25,7

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

9123,9

3734,6

40,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

127406,9

40344,1

31,7

Оренда, прокат і лізинг

77

23659,6

Діяльність із працевлаштування

78

21102,5

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

28434,6

1581,8

5,6

Обслуговування будинків і територій

81

50784,5

38569,1

75,9

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

к

к

Освіта

P

72154,9

65744,3

91,1

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

857030,9

135248,6

15,8

Охорона здоров'я

86

857030,9

135248,6

15,8

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4907,6

4478,0

91,2

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

к

к

к

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

45,0

к

к

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

12151,1

6174,0

50,8

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

1836,5

к

к

Надання інших індивідуальних послуг

96

10314,6

к

к

________________

Символ (к) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.