Архів: 2019

Обсяг реалізованих послуг
по Житомирській області
у
I кварталі 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

1182893,9

392456,8

33,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

364900,4

91071,6

25,0

Наземний і трубопровідний транспорт

49

196330,0

70830,4

36,1

Водний транспорт

50

-

-

-

Авіаційний транспорт

51

к

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

84668,7

6178,6

7,3

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

32483,8

30584,6

94,2

Тимчасове розміщування

55

к

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

196333,8

67680,8

34,5

Видавнича діяльність

58

7647,4

3960,5

51,8

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

6046,1

4309,4

71,3

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

72035,7

58628,6

81,4

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

87480,7

-

-

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

119273,6

13931,9

11,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

93075,3

14627,8

15,7

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

5203,5

-

-

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

3555,4

-

-

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

39216,3

11405,3

29,1

Наукові дослідження та розробки

72

894,7

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

35793,4

-

-

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

826,7

к

к

Ветеринарна діяльність

75

7585,3

3090,8

40,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

90499,5

34742,3

38,4

Освіта

P

66153,2

62636,9

94,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

205718,1

69293,9

33,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

3062,5

2817,1

92,0

Надання інших видів послуг

S

11393,7

5069,9

44,5

________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.