Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Житомирській області
за
IV квартал 2019 року

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг, тис.грн

Розподіл обсягу реалізованих послуг за категоріями споживачів
(у % до загального обсягу)

населенню

підприємствам (установам)

іншим категоріям споживачів

населенню

підприємствам (установам)

іншим категоріям споживачів

Усього

 

1448718,7

488140,8

943129,5

17448,4

33,7

65,1

1,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

719729,5

156682,4

561019,4

2027,7

21,8

77,9

0,3

Наземний і трубопровідний транспорт

49

370174,6

91843,9

276429,8

1900,9

24,8

74,7

0,5

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

к

к

к

к

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

246506,0

41085,2

205301,5

119,3

16,7

83,3

0,0

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

к

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

79838,1

73215,0

5915,3

707,8

91,7

7,4

0,9

Інформація та телекомунікації

J

183283,6

52971,9

127610,9

2700,8

28,9

69,6

1,5

Видавнича діяльність

58

к

к

к

к

к

к

к

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

к

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

2740,2

1553,7

1157,0

29,5

56,7

42,2

1,1

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

61934,6

50056,3

к

к

80,8

к

к

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

92496,0

90620,1

1875,9

98,0

2,0

Надання інформаційних послуг

63

22650,1

216,9

21642,5

790,7

1,0

95,5

3,5

Операції з нерухомим майном

L

16201,0

1091,6

7949,8

7159,6

6,7

49,1

44,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

131207,1

11201,7

116484,3

3521,1

8,5

88,8

2,7

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

4071,4

85,0

3986,4

2,1

97,9

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

4245,9

2397,8

1848,1

56,5

43,5

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

50306,1

8758,6

40801,6

745,9

17,4

81,1

1,5

Наукові дослідження та розробки

72

4052,9

к

3680,4

к

к

90,8

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

61248,2

60871,7

376,5

99,4

0,6

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

1359,9

92,5

944,8

322,6

6,8

69,5

23,7

Ветеринарна діяльність

75

5922,7

к

3801,6

к

к

64,2

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

131832,3

37150,0

93718,3

964,0

28,2

71,1

0,7

Освіта

P

79553,1

74435,2

к

к

93,6

к

к

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

90245,0

71189,7

к

к

78,9

к

к

Мистецтво, спорт, розваги
та
починок

R

5777,8

5283,6

449,9

44,3

91,4

7,8

0,8

Надання інших видів послуг

S

11051,2

4919,7

6003,6

127,9

44,5

54,3

1,2

________________

Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.