Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–серпні 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

23584611,2

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

23272639,2

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

19053959,8

80,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2313132,5

9,8

Переробна промисловість

С

16740827,3

71,0

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

6258392,9

26,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1098078,3

4,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2980208,0

12,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

629273,7

2,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

442838,3

1,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2487577,7

10,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1534597,4

6,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1168166,9

5,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4218679,4

17,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

311972,0

1,3