Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

3423262,1

6848596,4

10719569,1

14003948,1

17595513,7

21204600,7

25300352,3

28973112,5

32473074,5

36176240,1

40178451,3

44400224,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2435500,1

4873158,2

7770856,6

10570741,8

13795962,9

17046765,9

20783759,6

24088810,7

27217733,7

30400945,4

33489016,9

36600502,2

82,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

331151,3

639509,2

1059327,5

1439240,8

1831842,5

2341589,8

2731562,1

3185436,3

3626583,6

3996466,8

4399964,9

4747125,0

10,7

Переробна промисловість

С

2104348,8

4233649,0

6711529,1

9131501,0

11964120,4

14705176,1

18052197,5

20903374,4

23591150,1

26404478,6

29089052,0

31853377,2

71,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

648379,9

1285655,6

2122147,8

3061665,0

4236378,2

5363850,1

6375105,9

7389273,1

8168648,1

9105340,3

9906881,7

10887861,6

24,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

188025,4

384197,1

583466,2

766033,7

909235,4

1041591,5

1209399,7

1371549,8

1544197,9

1690710,3

1872017,8

2051953,5

4,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

397533,7

841006,5

1269144,9

1692604,6

2169801,7

2615106,8

3086201,5

3581717,6

4001178,1

4492042,2

5009464,4

5457089,2

12,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

79608,4

163380,5

253216,7

337545,1

428469,8

513953,1

622699,2

726384,5

832074,8

954507,7

1054600,5

1134656,2

2,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

61116,0

133970,9

208650,8

263048,5

332963,3

395071,9

459115,2

531129,4

605025,0

677905,6

753549,8

850345,2

1,9

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

299118,2

572813,8

897545,5

1248883,4

1684891,4

2145593,3

2637184,5

3120511,2

3684369,6

4163333,2

4647396,2

5043879,8

11,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

251990,4

475768,8

670201,8

827396,0

1022189,7

1253286,9

1548015,8

1862846,1

2165598,2

2494162,1

2757462,3

3072929,6

6,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

160282,2

338710,6

649774,5

861267,0

1089352,5

1268172,1

1983839,5

2168000,0

2419587,7

2631827,4

2862598,9

3100406,9

7,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

943458,4

1880718,8

2807325,4

3246216,1

3569878,2

3885014,7

4203358,2

4529569,5

4866860,1

5350252,5

6223998,5

7288932,4

16,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

44303,6

94719,4

141387,1

186990,2

229672,6

272820,1

313234,5

354732,3

388480,7

425042,2

465435,9

510789,6

1,2

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.).