Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

(остаточні дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-
листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

93,4

94,1

93,0

94,1

92,4

92,0

91,4

91,4

92,1

94,3

93,6

94,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

92,4

93,8

92,9

94,0

92,0

91,5

90,9

91,0

91,7

94,1

93,3

94,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

75,7

69,4

68,1

73,7

74,8

75,2

76,9

77,7

78,7

80,8

80,7

82,8

Переробна промисловість

С

99,0

104,7

104,5

103,2

99,9

99,1

97,4

97,0

97,7

100,1

98,9

99,1

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

123,7

116,8

114,0

107,7

101,8

99,6

99,7

98,8

98,4

98,8

95,3

94,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

93,4

92,1

89,5

90,3

91,2

91,5

93,6

94,4

94,7

95,5

96,2

96,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

104,6

114,3

119,1

118,8

115,9

112,0

111,0

109,2

108,6

111,5

114,1

116,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

90,5

96,0

99,4

102,3

100,0

97,1

95,5

91,7

89,1

87,1

85,6

87,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

85,6

98,7

101,2

107,3

112,9

114,4

110,7

107,3

104,6

103,3

103,1

100,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

113,1

117,1

113,5

112,6

110,4

107,5

104,1

101,8

101,9

102,2

102,0

102,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86,9

90,1

94,4

94,8

96,6

97,4

98,1

98,1

98,5

98,6

96,5

96,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

83,1

96,1

100,2

97,2

93,3

90,2

88,1

91,6

94,0

93,1

92,5

90,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

100,9

96,6

94,6

95,6

96,4

97,0

97,0

97,0

97,4

97,7

96,9

95,6