Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

3845097,8

7719559,3

11755404,4

15599714,2

19321550,7

23142377,4

27081608,7

30722695,5

34349025,7

38000149,0

41754364,6

45480471,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2648141,5

5533282,0

8708888,6

11955498,5

15256144,6

18686402,7

22229701,6

25490246,5

28722527,8

31867544,3

34868602,8

37769714,7

83,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

241866,3

559139,3

888033,7

1299046,5

1669880,5

2053145,0

2438534,3

2803201,8

3155606,5

3507611,4

3880707,3

4212525,0

9,3

Переробна промисловість

С

2406275,2

4974142,7

7820854,9

10656452,0

13586264,1

16633257,7

19791167,3

22687044,7

25566921,3

28359932,9

30987895,5

33557189,7

73,8

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

742452,3

1549480,8

2440548,2

3445238,6

4488035,3

5774939,1

7031694,1

8052454,0

8969250,8

9797723,0

10596404,3

11514213,2

25,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

179549,6

362041,5

553971,1

727382,7

869654,1

991067,6

1177884,3

1349118,9

1528385,3

1706588,2

1881944,7

2031024,0

4,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

596954,8

1208268,8

1813739,9

2406432,7

3017800,4

3514783,4

4091995,3

4576782,3

5077569,6

5589542,9

6072518,6

6507687,9

14,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

71804,0

147842,0

251168,4

354827,4

442270,8

531275,4

627027,1

729809,4

838286,2

944647,8

1052140,2

1142493,6

2,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

73938,2

149549,3

229123,2

296820,5

374250,9

453099,3

516247,3

589867,8

676289,9

761295,9

844440,3

963531,0

2,1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

329690,5

681934,1

1121635,5

1566259,4

2104839,9

2662958,9

3234134,3

3766827,2

4317047,5

4852487,2

5366051,5

5831789,9

12,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

196174,4

422369,5

646803,3

877992,0

1082140,4

1298356,4

1565164,2

1863758,0

2141258,0

2449771,0

2727113,4

2951756,9

6,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

194145,0

403951,1

693803,1

886401,6

1096458,5

1276192,9

1392225,2

1565550,4

1799870,3

2008892,4

2175518,1

2313079,2

5,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1154704,5

2096328,2

2912698,8

3465243,5

3846794,0

4197929,9

4555070,1

4892489,4

5244135,8

5703183,1

6408873,1

7186690,7

15,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

42251,8

89949,1

133817,0

178972,2

218612,1

258044,8

296837,0

339959,6

382362,1

429421,6

476888,7

524066,2

1,2

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020р.).