Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році
(остаточні дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-

листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

96,2

97,2

95,9

92,4

91,7

92,9

94,7

94,8

95,7

95,6

96,8

97,6

Добувна та переробна промисловість

В+С

96,4

97,0

95,4

91,6

90,8

92,2

94,1

94,3

95,2

95,2

96,4

97,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

113,0

110,3

113,5

107,5

104,3

103,5

104,2

105,5

106,0

104,7

106,4

107,4

Переробна промисловість

С

93,7

94,6

92,2

88,6

88,2

89,9

92,0

91,9

92,9

93,1

94,3

95,0

    з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

90,4

94,7

91,9

92,4

95,6

97,0

96,2

97,0

97,3

96,5

97,7

97,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

94,2

94,6

89,3

86,3

88,0

89,7

90,4

89,4

89,9

91,2

92,1

92,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

98,7

97,8

99,0

98,2

97,0

98,7

102,2

105,3

108,1

106,8

107,6

108,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,2

95,5

92,6

97,5

100,1

104,4

106,1

108,9

109,4

109,3

109,2

110,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

69,0

30,9

48,5

62,3

75,8

77,0

78,2

78,7

86,6

92,9

99,1

108,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

107,7

111,1

107,8

94,7

88,9

89,6

91,8

93,2

94,6

95,1

95,3

95,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

75,0

76,3

75,2

74,7

73,8

74,8

78,2

80,4

82,3

84,6

86,8

87,4

машинобудування

26-30

95,1

98,7

92,3

81,2

76,5

79,2

83,6

78,5

78,8

79,5

80,6

81,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

95,0

99,3

99,7

98,5

99,1

99,4

100,0

100,0

99,9

99,9

100,3

101,1