Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

3310236,4

6793817,2

10437038,4

13670826,9

17089655,3

20830912,8

25093402,2

28822074,0

32729484,8

36863325,3

41207752,1

47068902,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2392528,8

5058314,6

7991411,0

10741423,2

13719411,2

17045649,3

20892445,6

24193342,7

27649534,0

31213275,6

34677417,7

39445229,2

83,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

244295,0

573048,0

904820,2

1262285,8

1558057,0

1879198,2

2397987,1

2797900,9

3210647,4

3682963,0

4195749,2

4741473,7

10,1

Переробна промисловість

С

2148233,8

4485266,6

7086590,8

9479137,4

12161354,2

15166451,1

18494458,5

21395441,8

24438886,6

27530312,6

30481668,5

34703755,5

73,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

759640,9

1536947,0

2469770,5

3417227,9

4595358,5

5808386,6

7094510,2

8198587,3

9121313,2

10087732,6

10986553,5

12038456,5

25,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

175257,6

361311,8

521875,1

665440,1

765997,3

915302,1

1118138,2

1282555,3

1479866,1

1673985,0

1870153,4

2077628,7

4,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

466235,8

926396,7

1428242,8

1901113,8

2432345,1

3005443,2

3649538,4

4199308,6

4864777,4

5460801,4

6061215,9

6708370,4

14,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

56999,7

133737,9

229457,7

342671,6

441223,6

548928,2

674904,3

803037,4

934549,2

1071307,3

1183173,1

1290769,8

2,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

57251,4

139729,8

292681,1

405164,4

467173,1

554507,5

619795,5

680876,8

764277,3

857257,6

944762,0

1075695,6

2,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

336320,9

760063,4

1170529,2

1514318,4

1954578,4

2452762,5

2999308,0

3526128,4

4080217,5

4648207,2

5201195,8

5702056,9

12,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

128678,6

245004,8

392170,6

494547,3

607590,4

763945,9

1001833,3

1222532,3

1474618,8

1743357,7

1993903,1

2249462,2

4,8

машинобудування

26-30

149315,6

343876,7

523975,0

655890,5

799546,1

997888,5

1189395,9

1313954,5

1527645,1

1771855,7

1997104,8

3283586,6

7,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

869238,0

1633480,1

2288486,7

2725199,4

3116568,9

3482425,8

3847292,4

4225109,9

4621349,0

5139541,6

5963445,4

6994401,2

14,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

48469,6

102022,5

157140,7

204204,3

253675,2

302837,7

353664,2

403621,4

458601,8

510508,1

566889,0

629271,9

1,3

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження «Економічні показники короткотермінової статистики промисловості». Дані за видами діяльності сформовані за функціональним підходом (однорідними продуктами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2021р.).