Архів: 2019 2018 2017 2016 2015

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-
листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

94,7

97,0

95,5

92,1

91,4

92,6

94,4

94,7

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

112,0

110,3

113,4

107,5

104,3

103,5

104,2

105,5

 

 

 

 

Переробна промисловість

С

91,8

94,2

91,7

88,3

87,8

89,5

91,6

91,7

 

 

 

 

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

89,1

94,1

91,2

91,7

94,7

96,1

95,3

97,0

 

 

 

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

94,2

94,6

89,3

86,3

88,0

89,7

90,4

89,4

 

 

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

90,9

97,1

97,7

97,6

96,7

98,1

101,9

104,9

 

 

 

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

 

 

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,2

95,5

92,6

97,5

97,5

104,4

106,1

108,9

 

 

 

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

69,0

30,9

48,5

62,3

75,8

77,0

78,2

78,7

 

 

 

 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

105,6

111,2

107,5

94,4

88,9

89,6

91,8

93,2

 

 

 

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

75,0

76,3

75,2

74,7

73,8

74,8

78,2

80,4

 

 

 

 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

95,1

98,7

92,3

81,2

76,5

78,9

83,5

78,5

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

95,0

99,3

99,7

98,5

99,1

99,4

100,0

100,0