Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2022 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-

листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

95,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добувна та переробна промисловість

B+C

94,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

114,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

С

91,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

101,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

93,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

89,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

96,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

104,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

90,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

машинобудування

26-30

68,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

103,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.