Архів: 2018 2017 2016 2015

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-

листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

92,5

93,5

92,3

93,4

91,7

91,2

90,6

 

 

 

 

 

Добувна та переробна промисловість

B+C

91,5

93,1

92,0

93,2

91,2

90,7

90,1

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

75,7

70,1

68,0

73,7

74,8

75,2

76,9

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

С

97,7

103,7

103,4

102,1

98,8

97,9

96,2

 

 

 

 

 

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

123,5

116,7

113,9

107,4

101,5

99,4

99,4

 

 

 

 

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

91,5

92,1

89,5

90,2

91,1

91,4

93,6

 

 

 

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

100,1

110,2

115,0

114,9

111,7

107,5

106,3

 

 

 

 

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

90,5

96,0

99,4

102,3

100,0

97,1

95,5

 

 

 

 

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

85,3

98,7

101,2

107,3

112,9

114,4

110,7

 

 

 

 

 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

111,7

115,7

112,2

111,3

109,2

106,4

102,9

 

 

 

 

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

87,1

90,2

94,5

94,8

96,7

97,4

98,1

 

 

 

 

 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

82,7

95,7

99,8

96,8

92,9

89,9

87,7

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

100,9

96,6

94,6

95,6

96,4

97,0

97,0