Архів: 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-

листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

98,6

97,9

104,0

111,4

111,9

111,3

110,5 

110,2 

108,9

107,4 

106,3

 

Добувна та переробна промисловість

B+C

97,5

96,7

103,4

111,5

112,2

111,6

110,6

110,3

108,9

107,1

106,0

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

89,4

81,2

89,9

102,3

106,1

110,5

110,1

109,3

109,2

108,6

108,2

 

Переробна промисловість

С

99,1

99,9

106,4

113,7

113,6

111,8

110,8

110,5

108,8

106,8

105,5

 

з неї

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

97,7

99,6

104,0

103,6 

101,0

99,7

101,0

101,9

103,2

103,1

101,0

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

80,9

86,8

96,8

105,5

103,1

104,6

107,6

108,9

107,8

104,8

105,7

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

114,9

110,6

115,2

114,7

113,1

109,7

105,7

104,5

103,8

103,6

101,6

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

 –

– 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105,9

114,7

119,0

116,2

111,0

109,0

107,3

105,6

104,4 

102,6

102,6 

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

258,6

к

к

к

к

к

к

к

 к

к

 к

 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

91,3

85,2

90,9

103,8

109,0

108,3

106,8

106,5

104,9

103,6

103,2

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

109,8

113,8

120,9

127,2

120,8

120,5

114,5

111,5

107,6

104,1

103,3

 

машинобудування

26-30

97,8

99,4

106,4

129,6

139,4

134,0

132,5

132,4

124,4

117,8

 115,7

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

106,1

106,8

108,2

110,2

109,3

108,7

108,9

108,9

 109,2

109,9

109,4

 

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.