Архів: 2019 2018 2017 2016 2015

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-

листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

94,7

97,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

112,0

110,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

С

91,8

94,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

89,1

94,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

94,2

94,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

90,9

97,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,2

95,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

69,0

30,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

105,6

111,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

75,0

76,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

95,1

98,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

95,0

99,3