Архів: 2016 2015

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-

листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

142,7

129,6

128,7

120,9

117,0

114,0

112,2

111,1

109,2

109,1

108,8

 

Добувна та переробна промисловість

B+C

150,9

134,1

132,5

123,2

118,6

115,2

113,2

112,0

109,9

109,9

109,6

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

340,8

256,0

199,7

158,9

140,1

133,6

128,2

125,4

121,5

121,1

120,3

 

Переробна промисловість

С

127,0

111,0

115,0

111,3

110,2

107,6

106,6

105,9

104,6

104,6

104,6

 

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

103,6

97,1

101,0

100,2

100,4

98,9

97,1

97,9

96,9

97,2

96,7

 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

145,3

124,7

116,9

113,8

109,6

108,3

108,7

109,2

110,0

110,5

110,5

 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

135,9

121,4

114,9

116,0

118,3

121,2

120,8

116,9

115,2

114,1

113,2

 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

75,8

88,2

89,0

90,4

93,8

99,1

102,2

103,0

104,6

105,7

109,6

 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

76,1

68,1

73,9

76,7

79,8

76,4

77,2

77,2

76,6

75,1

75,5

 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

101,0

98,4

100,2

100,1

99,5

98,5

97,5

97,7

98,9

99,6

100,4

 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

109,1

104,2

109,9

111,8

110,9

112,0

112,0

107,7

105,4

104,8

107,9

 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

200,1

130,2

120,1

111,3

113,8

110,1

109,9

110,7

111,3

111,7

109,8

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,0

103,0

101,9

101,9

102,0

101,8

101,5

101,0

100,8

100,4

100,0