Архів: 2016 2015

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-

листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

142,7

129,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добувна та переробна промисловість

B+C

150,9

134,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

340,8

256,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

С

127,0

111,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

103,6

97,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

145,3

124,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

135,9

121,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

75,8

88,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

76,1

68,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

101,0

98,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

109,1

104,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

200,1

130,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,0

103,0