Архів: 2017 2016 2015

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-

листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

103,2

103,7

98,0

97,1

98,4

98,7

99,0

98,3

97,9

97,9

98,1

 

Добувна та переробна промисловість

B+C

103,9

104,4

97,7

96,7

98,2

98,5

98,8

98,0

97,6

97,6

97,8

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

109,9

107,5

101,4

95,3

94,7

93,2

91,7

90,4

89,4

88,2

87,8

 

Переробна промисловість

С

101,8

103,0

96,0

97,3

99,9

101,2

102,6

102,1

102,0

102,7

103,1

 

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

100,6

104,2

101,1

101,3

103,7

103,6

103,8

102,5

103,2

103,3

104,1

 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

94,3

92,1

93,2

95,7

97,2

97,4

96,8

97,4

97,2

97,6

96,9

 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

116,1

107,3

105,2

105,9

106,7

108,0

106,4

106,5

106,9

105,8

104,7

 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

131,9

119,6

111,8

104,5

108,4

108,4

109,2

109,4

110,0

111,0

110,9

 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

141,6

129,4

109,9

102,7

91,6

88,9

91,0

92,7

95,0

97,8

97,3

 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

99,7

97,4

94,9

94,4

96,9

99,3

101,9

103,4

103,2

103,7

104,1

 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

140,7

125,2

106,6

101,8

101,1

99,1

98,1

99,0

99,3

99,0

95,8

 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

85,7

99,1

103,9

106,7

105,0

108,1

110,0

107,4

105,5

106,5

108,0

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

97,4

98,0

101,5

101,6

101,2

101,4

101,6

101,9

102,1

101,8

102,3