Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році
(уточнені дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

96,8

94,7

101,4

102,7

107,0

110,5

112,7

112,4

110,3

108,7

109,4

110,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

97,3

94,9

102,0

103,3

108,0

111,7

114,0

113,7

111,3

109,7

110,4

111,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

100,4

80,4

97,9

106,5

117,2

128,6

131,9

129,3

124,7

120,6

121,6

124,1

Переробна промисловість

С

95,9

102,7

104,4

101,4

102,6

101,7

103,2

104,0

103,1

103,0

103,8

103,6

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

114,3

109,3

105,8

101,6

101,2

100,9

101,1

99,5

97,2

97,9

99,9

98,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

103,1

99,8

106,9

102,9

100,4

102,4

105,0

103,2

103,1

103,2

104,2

105,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

84,4

83,9

94,8

100,3

98,4

97,2

96,4

96,1

94,8

95,1

94,9

95,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероб-лення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

77,4

85,6

87,9

93,2

89,5

89,3

90,3

92,1

92,3

91,1

91,8

89,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

70,0

85,1

91,7

96,5

102,4

112,2

107,3

105,7

102,6

103,3

104,2

105,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

92,9

94,4

95,9

94,6

95,3

92,9

93,0

93,0

93,7

95,2

96,7

98,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

100,7

131,9

144,7

123,6

131,0

126,5

131,4

133,2

129,7

123,0

118,5

116,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

76,9

104,3

97,1

94,1

96,6

102,7

103,7

106,2

107,5

109,9

110,6

109,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

93,3

93,6

95,8

96,2

96,1

96,0

95,9

96,0

95,9

95,8

95,6

95,3