Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році
(уточнені дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

91,5

99,1

98,4

101,1

101,8

100,7

100,9

102,3

103,8

104,2

104,6

105,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

89,6

98,8

98,2

101,4

102,1

100,9

101,1

102,5

104,1

104,5

104,9

105,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

43,7

70,1

75,2

87,0

93,6

91,3

93,5

97,7

103,3

107,2

108,7

111,3

Переробна промисловість

С

103,2

106,7

106,2

106,9

105,7

105,2

104,6

104,7

104,5

103,3

103,2

103,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

84,8

91,7

91,4

93,2

92,9

93,4

93,8

94,9

95,4

94,7

94,9

96,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

72,0

88,1

85,9

87,3

92,0

90,7

89,0

87,9

87,9

86,4

86,6

87,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

89,0

105,4

98,6

98,0

98,2

96,1

96,5

98,2

99,7

100,5

101,5

103,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

138,6

123,6

118,2

114,0

109,3

104,8

100,8

101,7

98,2

97,0

94,6

94,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

114,7

112,7

105,3

102,4

110,8

113,2

117,3

119,8

120,8

121,3

123,5

123,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

117,6

114,2

111,5

113,5

113,2

113,3

111,7

110,8

108,7

106,5

105,6

104,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

103,5

100,0

104,8

104,4

96,9

97,8

96,3

97,9

97,5

97,1

98,3

99,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

113,1

123,6

128,9

132,7

131,4

125,5

124,2

121,5

117,0

113,5

112,9

112,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

103,1

101,0

100,3

98,8

99,0

99,3

99,6

100,1

100,3

100,9

101,8

102,3