Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році
(остаточні дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-

листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

144,1

130,5

130,1

122,1

118,3

115,3

113,4

111,9

110,4

110,3

110,0

109,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

153,0

135,1

134,1

124,6

120,0

116,6

114,5

112,8

111,2

111,2

110,9

110,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

340,9

256,0

199,8

159,0

140,1

133,7

128,2

123,8

121,5

121,1

120,3

118,3

Переробна промисловість

С

127,7

112,2

117,0

113,2

112,3

109,6

108,6

107,9

106,4

106,6

106,5

106,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

107,1

100,3

105,0

104,5

104,6

102,9

100,8

101,5

100,3

100,8

100,4

101,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

145,3

124,7

116,9

113,8

109,6

108,3

108,7

109,2

110,0

110,6

110,5

106,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

137,3

124,0

119,1

120,9

124,5

127,1

127,3

123,6

121,5

120,4

119,1

116,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

75,8

88,2

89,0

90,4

93,8

99,1

102,2

103,4

104,6

105,7

109,6

114,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

76,1

68,1

73,9

76,7

79,8

76,4

77,2

77,2

76,6

75,1

75,5

75,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

101,0

98,5

100,3

100,1

99,6

98,6

97,5

97,7

98,9

99,6

100,4

100,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

109,2

104,3

110,0

111,9

111,0

112,1

112,1

107,8

105,4

104,9

108,0

108,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

199,3

130,1

120,3

111,4

113,9

110,4

110,0

110,8

111,5

111,8

110,0

108,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,0

103,0

101,9

101,9

102,0

101,8

101,5

101,0

100,8

100,4

100,0

99,8