Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

(остаточні дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-

листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

103,2

103,9

98,2

97,3

98,7

98,9

99,3

98,6

98,2

98,2

98,4

97,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

104,0

104,6

97,9

96,9

98,5

98,7

99,1

98,3

97,9

97,9

98,1

97,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

109,9

107,6

101,5

95,4

94,7

93,4

91,7

90,5

89,4

88,3

87,9

86,1

Переробна промисловість

С

101,8

103,3

96,3

97,6

100,3

101,4

102,9

102,4

102,4

103,1

103,4

102,9

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

98,8

104,4

101,2

101,5

103,8

103,8

104,0

102,6

103,4

103,4

104,3

102,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

94,3

92,1

93,2

95,7

97,2

97,4

96,8

97,4

97,2

97,6

96,9

96,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

118,2

108,9

106,8

107,5

108,4

109,2

108,4

108,3

108,7

107,6

106,5

106,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

131,9

119,6

111,8

104,5

108,4

108,4

109,2

109,4

110,0

111,0

110,9

106,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

141,6

129,4

109,9

102,7

91,6

88,9

91,0

92,7

95,0

97,8

97,3

96,5

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,5

97,2

94,6

94,2

96,6

98,9

101,3

102,8

102,7

103,1

103,5

103,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

141,1

125,8

107,2

102,3

101,7

100,4

99,3

100,4

100,6

100,5

97,3

94,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

85,7

99,1

103,8

106,7

106,0

108,1

110,0

107,4

105,6

106,6

108,2

107,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

97,4

98,0

101,5

101,6

101,2

101,4

101,6

101,9

102,1

101,8

102,3

103,3