Архів: 2017

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні
квітні 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Квітень 2017р.
до
березня 2017р.

Квітень 2017р.
до
квітня 2016р.

Січень– квітень2017р.
до
січня– квітня 2016р.

Промисловість

B+C+D

88,3

102,7

120,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

88,6

102,8

123,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

96,6

106,0

158,9

Переробна промисловість

С

84,8

101,1

111,3

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

108,1

98,4

100,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

79,4

103,5

113,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

102,7

119,2

116,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

97,7

94,3

90,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

85,4

85,9

76,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

102,6

99,6

100,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

83,6

117,4

111,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

91,2

90,2

111,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

84,5

101,8

101,9