Архів: 2017

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні
лютому 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Лютий 2017р.
до
січня 2017р.

Лютий 2017р.
до
лютого 2016р.

Січень–лютий 2017р.
до
січня–лютого 2016р.

Промисловість

B+C+D

106,1

118,8

129,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

107,5

120,7

134,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

137,2

216,6

256,0

Переробна промисловість

С

96,7

98,3

111,0

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

101,3

90,5

97,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

110,2

110,6

124,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

109,1

110,6

121,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

136,7

100,3

88,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

110,4

62,2

68,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

102,8

96,1

98,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

125,7

100,5

104,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

78,1

89,9

130,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,5

105,3

103,0