Архів: 2021 2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за
січеньберезень 2021 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2021
до
лютого 202
1

Березень 2021
до
березня 2020

Січень–березень 2021
до
січня–березня 2020

Промисловість

B+C+D

118,6

115,6

104,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

121,8

116,1

103,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

154,5

104,5

89,9

Переробна промисловість

С

116,6

118,9

106,4

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

115,7

112,2

104,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

110,4

120,4

96,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

132,7

122,6

115,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

119,0

125,5

119,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

127,7

102,4

90,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

110,9

134,5

120,9

машинобудування

26-30

103,3

121,2

106,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,7

111,2

108,2

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.