Архів: 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–листопад 2018 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Листопад 2018
до
жовтня 2018

Листопад 2018
до
листопада 2017

Січень–листопад 2018
до
січня–листопада 2017

Промисловість

B+C+D

100,8

99,8

98,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

99,0

99,3

97,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

93,2

83,6

87,8

Переробна промисловість

С

101,4

106,8

103,1

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

98,6

111,1

104,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

114,1

90,6

96,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

97,9

93,1

104,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93,3

109,4

110,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,8

93,2

97,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

101,4

108,6

104,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

108,2

75,4

95,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

103,1

126,5

108,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

125,0

105,8

102,3