Архів: 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–вересень 2018 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Вересень 2018
до
серпня 2018

Вересень 2018
до
вересня 2017

Січень–вересень 2018
до
січня–вересня 2017

Промисловість

B+C+D

100,1

94,9

97,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,2

94,4

97,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,9

82,1

89,4

Переробна промисловість

С

100,8

101,6

102,0

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

116,6

108,6

103,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

108,3

95,8

97,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,8

109,8

106,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,1

113,9

110,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

93,1

115,4

95,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

89,2

101,5

103,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

103,1

100,9

99,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

102,6

88,9

105,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,3

103,5

102,1