Архів: 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–березень 2018 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2018
до
лютого 2018

Березень 2018
до
березня 2017

Січень–березень 2018
до
січня–березня 2017

Промисловість

B+C+D

111,4

89,6

98,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

113,0

88,0

97,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

111,7

93,1

101,4

Переробна промисловість

С

113,7

85,6

96,0

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

120,3

96,5

101,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104,9

95,5

93,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

102,9

101,3

105,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105,4

100,2

111,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

90,0

81,5

109,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

122,1

91,0

94,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

92,9

80,9

106,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

117,8

112,8

103,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

97,5

109,7

101,5