Архів: 2017

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні
березні 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2017р.

до
лютого 2017р.

Березень 2017р.

до
березня 2016р.

Січень–березень 2017р.

до

січня–березня 2016р.

Промисловість

B+C+D

128,7

127,3

128,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

133,7

130,3

132,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

127,0

153,8

199,7

Переробна промисловість

С

137,2

121,4

115,0

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

135,8

107,4

101,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

98,9

104,4

116,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

97,2

103,9

114,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

116,3

90,2

89,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

130,7

84,4

73,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

127,7

103,2

100,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

129,8

119,0

109,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

121,0

104,9

120,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

87,6

99,3

101,9