Архів: 2019 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
серпень 2019 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Серпень 2019
до
липня 2019

Серпень 2019
до
серпня 2018

Січень– серпень 2019
до
січня–серпня 2018

Промисловість

B+C+D

92,9

90,6

90,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

92,1

90,1

90,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

89,3

83,1

77,7

Переробна промисловість

С

93,4

93,4

95,9

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

85,4

92,4

98,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,7

100,2

94,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

82,8

90,5

104,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

83,9

71,8

91,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

113,3

89,0

107,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

107,8

88,7

100,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

95,3

98,5

98,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

112,2

125,9

91,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

103,8

97,0

97,0