Архів: 2017

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні
листопаді 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Листопад 2017р.
до
жовтня
2017р.

Листопад 2017р.
до
листопада 2016р.

Січень–листопад 2017р.
до
січня–листопада 2016р.

Промисловість

B+C+D

99,1

106,0

108,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

97,8

106,9

109,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

88,5

113,2

120,3

Переробна промисловість

С

102,9

104,1

104,6

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

91,9

92,3

96,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

127,6

109,7

110,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,0

105,9

113,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,6

153,7

109,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

136,0

78,5

75,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

100,7

109,2

100,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

138,4

133,4

107,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

94,4

91,3

109,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

117,6

96,7

100,0