Архів: 2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
серпень 2020 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Серпень 2020
до
липня 2020

Серпень 2020
до
серпня 2019

Січень–серпень 2020
до
січня–серпня 2019

Промисловість

B+C+D

89,2

95,4

94,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,0

113,7

105,5

Переробна промисловість

С

85,9

90,6

91,7

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

92,9

102,7

97,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

71,9

81,7

89,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

85,3

131,0

104,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,6

126,4

108,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

105,4

83,6

78,7

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,6

101,9

93,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

95,2

94,3

80,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

68,0

47,9

78,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,2

99,8

100,0