Архів: 2019 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
травень 2019 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2019
до
квітня 2019

Травень 2019
до
травня 2018

Січень–травень 2019
до
січня–травня 2018

Промисловість

B+C+D

102,1

85,8

91,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

103,1

84,8

91,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

106,8

78,3

74,8

Переробна промисловість

С

101,6

87,8

98,8

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

105,7

84,8

101,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

92,8

95,4

91,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,8

100,8

111,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

108,2

92,5

100,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

119,1

136,9

112,9

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

107,2

102,7

109,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

111,6

104,7

96,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

96,0

78,9

92,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

90,0

101,2

96,4