Архів: 2017

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні
травні 2017 року

  (відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2017р.

до
квітня  2017р.

Травень 2017р.
до
травня 2016р.

Січень– травень 2017р.
до
січня– травня 2016р.

Промисловість

B+C+D

104,8

104,5

117,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

105,9

104,7

118,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

108,0

101,7

140,1

Переробна промисловість

С

104,7

106,4

110,2

     з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

107,8

100,8

100,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

89,5

91,7

109,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,5

127,9

118,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

90,8

109,9

93,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

148,3

89,1

79,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

99,7

97,8

99,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

91,4

107,3

110,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

119,9

123,2

113,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

91,2

102,8

102,0