Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень 2019 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2019
до
грудня 2018

Січень 2019
до
січня 2018

Промисловість

B+C+D

82,9

92,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

81,7

91,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

77,5

75,7

Переробна промисловість

С

83,1

97,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

96,6

123,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

105,5

91,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,1

100,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

85,9

90,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

80,4

85,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

81,7

111,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

102,5

87,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

85,1

82,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

92,3

100,9