Архів: 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–травень 2018 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2018
до
квітня 2018

Травень 2018
до
травня 2017

Січень–травень 2018
до
січня–травня 2017

Промисловість

B+C+D

114,4

103,2

98,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

116,6

103,4

98,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

124,4

92,6

94,7

Переробна промисловість

С

113,3

109,5

99,9

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

116,3

110,9

103,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

90,1

105,4

97,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

110,1

109,7

106,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

130,8

123,6

108,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

113,6

62,7

91,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

113,1

105,7

96,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

102,1

98,3

101,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

102,3

98,9

105,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

88,4

99,0

101,2