Архів: 2021 2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за
січеньлистопад 2021 року

(відсотків)

Код за КВЕД-2010

Листопад 2021
до
жовтня 202
1

Листопад 2021
до
листопада 2020

Січень–листопад 2021
до
січня–листопада 2020

Промисловість

B+C+D

104,2

97,1

106,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

104,0

96,2

106,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

102,6

104,5

108,2

Переробна промисловість

С

104,4

94,1

105,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

72,4

82,3

101,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

161,8

113,6

105,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

91,7

83,3

101,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,4

103,1

102,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,3

99,0

103,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

112,4

96,5

103,3

машинобудування

26-30

161,3

98,4

115,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,7

105,3

109,4

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.