Архів: 2021 2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за
січень 2022 року

(відсотків)

Код за КВЕД-2010

Січень 2022
до
грудня 2021

Січень 2022
до
січня 2021

Промисловість

B+C+D

73,0

95,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

70,0

94,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

66,8

114,0

Переробна промисловість

С

70,7

91,3

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

90,9

101,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

66,0

93,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

90,0

89,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

73,2

96,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

80,7

104,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

63,8

90,3

машинобудування

26-30

43,2

68,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,3

103,2

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.