Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень 2018 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2018
до
грудня 2017

Січень 2018
до
січня
2017

Промисловість

B+C+D

78,9

103,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

76,6

103,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

66,6

109,9

Переробна промисловість

С

81,4

101,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

65,3

100,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

105,1

94,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

103,9

116,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

62,1

131,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

84,2

141,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

80,0

99,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

81,1

140,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

100,5

85,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,5

97,4