Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2017р. до
грудня 201
6р.

Січень 2017р. до
січня 2016р.

Промисловість

B+C+D

80,8

142,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

78,6

150,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

60,1

340,8

Переробна промисловість

С

87,7

127,0

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

74,8

103,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,0

145,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

81,9

135,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

82,6

75,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

46,6

76,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

83,6

101,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

68,0

109,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

105,9

200,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,8

101,0