Архів: 2017

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні
вересні 2017 року

  (відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Вересень 2017р.
до
серпня
2017р.

Вересень 2017р.
до
вересня 2016р.

Січень–вересень 2017р.
до
січня–вересня 2016р.

Промисловість

B+C+D

98,4

99,3

109,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

98,3

99,3

109,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

99,4

107,6

121,5

Переробна промисловість

С

97,6

95,0

104,6

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

98,1

90,1

96,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

115,6

116,9

110,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

98,5

102,5

115,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98,3

113,2

104,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

83,1

72,1

76,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

99,3

108,4

98,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

108,1

90,8

105,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

99,4

117,6

111,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,4

98,8

100,8