Архів: 2019 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
березень 2019 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2019
до
лютого 2019

Березень 2019
до
березня 2018

Січень–березень 2019
до
січня–березня 2018

Промисловість

B+C+D

107,4

90,5

92,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

108,6

90,5

92,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

113,9

65,9

68,0

Переробна промисловість

С

107,0

103,0

103,4

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

119,1

109,5

113,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

97,7

84,6

89,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,9

124,4

115,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110,3

105,5

99,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

85,1

106,9

101,2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108,6

106,5

112,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

103,9

103,7

94,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

116,5

106,6

99,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

95,9

90,6

94,6