Архів: 2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
лютий 2020 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Лютий 2020
до
січня 2020

Лютий 2020
до
лютого 2019

Січень–лютий 2020
до
січня–лютого 2019

Промисловість

B+C+D

110,1

97,9

97,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

120,2

108,2

110,3

Переробна промисловість

С

110,1

95,0

94,2

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

109,6

97,9

94,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

96,1

95,0

94,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

110,9

96,4

97,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

136,6

98,9

95,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

141,9

22,2

30,9

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

115,4

114,4

111,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

122,6

77,5

76,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

110,3

102,2

98,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,7

104,1

99,3