Архів: 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–липень 2018 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Липень 2018
до
червня 2018

Липень 2018
до
липня

2017

Січень–липень 2018
до
січня–липня 2017

Промисловість

B+C+D

109,6

100,9

99,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

110,1

100,7

98,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

105,2

84,1

91,7

Переробна промисловість

С

112,5

110,9

102,6

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

97,4

104,8

103,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

109,3

93,2

96,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,6

99,9

106,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

118,2

112,8

109,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

115,4

103,6

91,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

106,7

116,3

101,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

118,3

93,0

98,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

108,5

122,4

110,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,4

103,2

101,6