Архів: 2021 2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за
січеньлипень 2021 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Липень 2021
до
червня 202
1

Липень 2021
до
липня 2020

Січень–липень 2021
до
січня–липня 2020

Промисловість

B+C+D

106,5

106,3

110,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

106,7

106,0

110,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,8

108,3

110,1

Переробна промисловість

С

109,0

105,4

110,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

109,5

107,7

101,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

133,8

122,9

107,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

109,3

86,5

105,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

106,9

99,7

107,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108,7

99,4

106,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

105,1

90,7

114,5

машинобудування

26-30

96,2

123,2

132,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,8

110,1

108,9

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.