Архів: 2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
травень 2020 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2020
до
квітня 2020

Травень 2020
до
травня 2019

Січень–травень 2020
до
січня–травня 2019

Промисловість

B+C+D

115,5

88,5

91,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

111,1

94,0

104,3

Переробна промисловість

С

119,1

85,8

87,8

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

122,6

105,7

94,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

118,1

96,5

88,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,1

92,2

96,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

90,0

97,5

97,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

128,4

154,8

75,8

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

119,9

69,2

88,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

100,8

70,3

73,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

162,3

59,0

76,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,8

102,4

99,1