Архів: 2017

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні
липні 2017 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Липень 2017р.
до
червня 2017р.

Липень 2017р.
до
липня 2016р.

Січень–липень2017р.
до
січня–липня 2016р.

Промисловість

B+C+D

107,8

103,2

112,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

108,2

103,4

113,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

109,4

107,5

128,2

Переробна промисловість

С

107,5

101,0

106,6

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

97,7

88,9

97,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

115,2

111,8

108,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

103,1

118,9

120,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

113,8

119,5

102,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

86,1

82,2

77,2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

101,5

91,8

97,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

114,4

111,9

112,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

106,2

107,3

109,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

100,9

99,8

101,5