Архів: 2012-2003

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2013−2017 роки

(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Промисловість

B+C+D

113,4

107,1

110,0

105,7

109,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

114,6

107,9

111,2

105,9

110,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

150,2

120,9

124,1

111,3

118,3

Переробна промисловість

С

102,7

101,5

103,6

103,7

106,7

з неї

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

105,4

111,3

98,5

96,1

101,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,8

98,0

105,0

87,0

106,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

106,2

101,8

95,0

103,4

116,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,4

102,9

89,7

94,7

114,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

115,7

92,5

105,6

123,7

75,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

104,7

92,0

98,9

104,1

100,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

107,3

111,8

116,8

99,2

108,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

87,8

80,6

109,7

112,8

108,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,1

98,1

95,3

102,3

99,8