Архів: 2012-2003

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2013−2018 роки

(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД

2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Промисловість

B+C+D

113,4

107,1

110,0

105,7

109,5

97,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

114,6

107,9

111,2

105,9

110,4

97,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

150,2

120,9

124,1

111,3

118,3

86,1

Переробна промисловість

С

102,7

101,5

103,6

103,7

106,7

102,9

з неї

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

105,4

111,3

98,5

96,1

101,5

102,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,8

98,0

105,0

87,0

106,9

96,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

106,2

101,8

95,0

103,4

116,4

106,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,4

102,9

89,7

94,7

114,0

106,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

115,7

92,5

105,6

123,7

75,8

96,5

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

104,7

92,0

98,9

104,1

100,7

103,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

107,3

111,8

116,8

99,2

108,9

94,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

87,8

80,6

109,7

112,8

108,0

107,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,1

98,1

95,3

102,3

99,8

103,3