Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості
у 2010–2019 роках

2010

2011

2012

2013

2014

тис.грн

у % до

підсумку

тис.грн

у % до

підсумку

тис.грн

у % до

підсумку

тис.грн

у % до

підсумку

тис.грн

у % до

підсумку

Промисловість1

12051666,0

100,0

14360696,7

100,0

16352892,2

100,0

16411960,4

100,0

21094003,4

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1098784,4

9,1

1521380,7

10,6

1710649,0

10,5

1994711,0

12,2

2550402,7

12,1

Переробна промисловість

8862671,3

73,5

10097937,1

70,3

11743734,9

71,8

11566100,4

70,5

15531927,7

73,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

3619519,4

30,0

3267703,5

22,8

4608148,4

28,2

4583322,0

27,9

6181456,3

29,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

593909,8

4,9

681289,0

4,7

735587,1

4,5

808616,5

4,9

1053302,7

5,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

912537,2

7,6

1393808,6

9,7

1730917,1

10,6

1256230,6

7,7

2622634,1

12,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

12,0

0,0

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

290637,3

2,4

439514,2

3,1

328228,8

2,0

337043,2

2,1

458913,0

2,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

222034,0

1,8

236845,0

1,6

287737,1

1,7

339481,8

2,1

397850,2

1,9

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

1517382,9

12,6

1807505,5

12,6

1697073,1

10,4

1823582,3

11,1

2102892,1

10,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

799202,9

6,6

1002572,1

7,0

825686,3

5,0

1043033,7

6,4

1074017,8

5,1

машинобудування

731894,5

6,1

1010945,9

7,0

1089300,4

6,7

942541,3

5,7

1058145,0

5,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

44565,8

0,4

54555,1

0,4

76385,1

0,5

68180,9

0,4

55938,4

0,2

виробництво електричного устатковання

26652,5

0,2

27092,3

0,2

30776,5

0,2

25473,1

0,2

37597,8

0,2

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

556013,9

4,6

624071,1

4,3

714363,8

4,4

643854,5

3,9

776071,5

3,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

104662,3

0,9

305227,4

2,1

267775,0

1,6

205032,8

1,2

188537,3

0,9

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

175553,3

1,5

257741,3

1,8

441056,6

2,7

432249,0

2,6

582716,5

2,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1807993,9

15,0

2433100,5

17,0

2623253,5

16,0

2553011,3

15,5

2673347,5

12,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

282216,4

2,4

308278,4

2,1

275254,8

1,7

298137,7

1,8

338325,5

1,6

Продовження

2015

2016

2017

2018

20192

тис.грн

у % до

підсумку

тис.грн

у % до

підсумку

тис.грн

у % до

підсумку

тис.грн

у % до

підсумку

тис.грн

у % до

підсумку

Промисловість1

25737642,1

100,0

33684910,9

100,0

41140773,8

100,0

50843962,3

100,0

48883292,0

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2413327,0

9,4

3421030,7

10,2

4303767,6

10,5

5593133,7

11,0

4826025,4

9,9

Переробна промисловість

19649096,9

76,3

23973962,1

71,2

29379115,6

71,4

36975886,3

72,7

35671828,7

73,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

7378089,6

28,7

8888307,8

26,4

10274510,2

25,0

12347890,8

24,3

12179067,8

24,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1294460,0

5,0

1477295,3

4,4

1765223,2

4,3

2070863,6

4,1

2081250,9

4,3

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

3739182,1

14,5

4325451,5

12,8

5648776,7

13,7

7444300,4

14,6

6879619,7

14,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

645772,3

2,5

852483,1

2,5

1142769,9

2,8

1227907,5

2,4

1109672,1

2,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

к

к

к

к

740312,6

1,8

854712,2

1,7

959817,8

2,0

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

2654964,8

10,3

3507347,9

10,4

4381603,4

10,7

5612394,3

11,0

6014062,4

12,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

1798337,8

7,0

2220796,4

6,6

2940740,3

7,1

3569751,3

7,0

3225973,3

6,6

машинобудування

1370258,8

5,3

1696682,6

5,0

2154622,7

5,2

3412800,6

6,7

2811847,4

5,7

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

67660,2

0,2

84355,7

0,2

106100,7

0,2

79496,0

0,2

75693,6

0,2

виробництво електричного устатковання

50648,0

0,2

74785,6

0,2

68720,3

0,2

100804,7

0,2

99884,0

0,2

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

898126,7

3,5

965133,3

2,9

1244639,1

3,0

1448752,6

2,8

1298583,4

2,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

353823,9

1,4

572408,0

1,7

735162,6

1,8

1783747,3

3,5

1337686,4

2,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

273749,1

1,1

331555,5

1,0

330556,6

0,8

435265,6

0,9

410517,3

0,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3234218,5

12,6

5834729,1

17,3

6898987,7

16,8

7659678,9

15,1

7762147,0

15,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

440999,7

1,7

455189,0

1,3

558902,9

1,3

615263,4

1,2

623290,9

1,2

___________

1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності).

2 Дані попередні.

Символ (к) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.