Архів: 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–липень 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

25288293,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

20773441,3

82,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2731562,1

10,8

Переробна промисловість

С

18041879,2

71,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

6375105,9

25,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1206000,1

4,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3079282,8

12,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

622699,2

2,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

459115,2

1,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2637184,5

10,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1548015,8

6,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1983839,5

7,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4201617,4

16,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

313234,5

1,2