Архів: 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–листопаді 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

33476432,7

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

33029376,7

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

27197661,6

81,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3272386,3

9,8

Переробна промисловість

С

23925275,3

71,5

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

8602604,3

25,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1563377,5

4,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4446615,0

13,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

948299,0

2,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

658413,5

2,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3601758,9

10,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2299215,5

6,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1596106,4

4,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5831715,1

17,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

447056,0

1,3