Архів: 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–березень 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

10717016,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

7768303,8

72,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1059327,5

9,9

Переробна промисловість

С

6708976,3

62,6

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2121892,2

19,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

583466,2

5,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1266854,3

11,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

253210,1

2,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

208650,8

1,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

897545,5

8,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

670201,8

6,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

649774,5

6,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2807325,4

26,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

141387,1

1,3