Архів: 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–вересень 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

32452689,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

27199204,6

83,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3626583,6

11,2

Переробна промисловість

С

23572621,0

72,6

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

8167978,7

25,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1537148,9

4,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3990367,4

12,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

832074,8

2,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

605025,0

1,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3684369,6

11,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2165598,2

6,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2419587,7

7,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4865004,3

15,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

388480,7

1,2