Архів: 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

3421356,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2433594,2

71,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

331151,3

9,7

Переробна промисловість

С

2102442,9

61,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

648379,9

18,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

188025,4

5,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

397533,7

11,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

77702,5

2,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

61116,0

1,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

299118,2

8,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

251990,4

7,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

160282,2

4,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

943458,4

27,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

44303,6

1,3