Архів: 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–липень 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

27057530,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

22205623,5

82,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2438534,3

9,0

Переробна промисловість

С

19767089,2

73,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

7037284,1

26,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1177884,3

4,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4091995,3

15,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

627027,1

2,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

516247,3

1,9

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3204466,2

11,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1565164,2

5,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1392225,2

5,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4555070,1

16,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

296837,0

1,1