Архів: 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–травень 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

19318316,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

15252910,3

79,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1669880,5

8,7

Переробна промисловість

С

13583029,8

70,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4493625,3

23,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

869654,1

4,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3017800,4

15,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

442270,8

2,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

374250,9

1,9

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2086074,9

10,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1092081,1

5,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1096458,5

5,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3846794,0

19,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

218612,1

1,1