Архів: 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–вересень 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

34324947,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

28698449,7

83,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3155606,5

9,2

Переробна промисловість

С

25542843,2

74,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

8974840,8

26,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1528385,3

4,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

5077569,6

14,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

838286,2

2,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

676289,9

2,0

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4287379,4

12,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2141258,0

6,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1799870,3

5,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5244135,8

15,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

382362,1

1,1