Архів: 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–листопад 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

40176033,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

33488454,4

83,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

4400114,9

11,0

Переробна промисловість

С

29088339,5

72,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

9906169,2

24,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1872017,8

4,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

5009464,4

12,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1054600,5

2,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

753549,8

1,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4647396,2

11,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2757462,3

6,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2862598,9

7,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6222142,7

15,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

465435,9

1,2