Архів: 2020 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень
грудень 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

47068476,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

39444803,3

83,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

4741473,7

10,1

Переробна промисловість

С

34703329,6

73,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

12038456,5

25,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2077628,7

4,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

6708370,4

14,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1290769,8

2,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1075695,6

2,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

5702056,9

12,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2249462,2

4,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3283160,7

7,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6994401,2

14,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

629271,9

1,3