Архів: 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

3308854,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2391147,0

72,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

243984,0

7,4

Переробна промисловість

С

2147163,0

64,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

759640,9

23,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

173361,3

5,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

467061,3

14,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

56533,9

1,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

57251,4

1,7

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

336786,7

10,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

128812,8

3,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

149181,4

4,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

869238,0

26,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

48469,6

1,5