Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень
липень 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

33325430,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

27359250,2

82,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3273882,7

9,8

Переробна промисловість

С

24085367,5

72,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

8550464,8

25,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1454752,3

4,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

5616108,3

16,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

743537,9

2,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3705832,1

11,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1361456,5

4,1

машинобудування

26-30

1850712,9

5,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5527333,8

16,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

438846,4

1,3

________________

Символ (к) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.