Архів: 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

3842325,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2645369,5

68,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

240988,9

6,3

Переробна промисловість

С

2404380,6

62,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

742593,5

19,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

179549,6

4,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

596954,8

15,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

71804,0

1,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

73938,2

1,9

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

327550,5

8,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

196278,6

5,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

194145,0

5,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1154704,5

30,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

42251,8

1,1