Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень
лютий 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

8118029,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

5753905,6

70,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

585032,8

7,2

Переробна промисловість

С

5168872,8

63,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1815670,5

22,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

381405,5

4,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1295667,3

16,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

167549,9

2,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

563089,7

6,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

274345,2

3,4

машинобудування

26-30

491302,4

6,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2245244,0

27,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

118879,4

1,5

________________

Символ (к) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.