Архів: 2020 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень
травень 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

17097635,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13727391,6

80,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1556457,3

9,1

Переробна промисловість

С

12170934,3

71,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4594893,9

26,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

770412,0

4,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2432345,1

14,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

441223,6

2,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

467173,1

2,7

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1955616,9

11,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

616591,3

3,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

795136,7

4,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3116568,9

18,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

253675,2

1,5