Архів: 2020 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень
вересень 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

32721327,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

27641377,0

84,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3204244,1

9,8

Переробна промисловість

С

24437132,9

74,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

9121313,2

27,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1464942,7

4,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4864777,4

14,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

934549,2

2,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

764277,3

2,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4088967,6

12,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1486367,7

4,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1520315,8

4,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4621349,0

14,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

458601,8

1,4