Архів: 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–березень 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

11764287,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

8717772,1

74,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

888033,7

7,5

Переробна промисловість

С

7829738,4

66,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2452200,2

20,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

553971,1

4,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1813739,9

15,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

251168,4

2,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

229123,2

1,9

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1111941,3

9,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

653729,0

5,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

693803,1

5,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2912698,8

24,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

133817,0

1,1