Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень 2022 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

4885593,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3474749,6

71,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

374934,2

7,7

Переробна промисловість

С

3099815,4

63,4

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

900779,3

18,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

208121,3

4,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

911150,8

18,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

70918,9

1,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

548383,6

11,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

179007,7

3,7

машинобудування

26-30

170512,0

3,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1324913,4

27,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

85930,0

1,8

________________

Символ (к) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.