Архів: 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–листопад 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

41765484,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

34879722,7

83,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3880707,3

9,3

Переробна промисловість

С

30999015,4

74,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

10607524,2

25,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1881944,7

4,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

6072518,6

14,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1052140,2

2,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

844440,3

2,0

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

5366051,5

12,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2727113,4

6,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2175518,1

5,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6408873,1

15,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

476888,7

1,1