Архів: 2020 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень
липень 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

25081277,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

20880321,0

83,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2393435,4

9,6

Переробна промисловість

С

18486885,6

73,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

7092794,4

28,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1103214,8

4,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3649538,4

14,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

674904,3

2,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

619795,5

2,5

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3003528,8

12,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1012239,6

4,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1183835,1

4,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3847292,4

15,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

353664,2

1,4