Архів: 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–травень 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

17591204,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13791654,0

78,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1831842,5

10,4

Переробна промисловість

С

11959811,5

68,0

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4236378,2

24,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

909235,4

5,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2165492,8

12,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

428469,8

2,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

332963,3

1,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1684891,4

9,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1022189,7

5,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1089352,5

6,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3569878,2

20,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

229672,6

1,3