Архів: 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень
листопад 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

54470993,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

45150600,4

82,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

5693117,2

10,5

Переробна промисловість

С

39457483,2

72,4

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

13296569,7

24,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2307684,7

4,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

9558665,6

17,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1231048,3

2,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

6476463,8

11,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2580933,6

4,7

машинобудування

26-30

2647569,5

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8589073,3

15,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

731319,7

1,3

________________

Символ (к) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.