Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2014 році

(в середньому за період)

 

Одиниця виміру

Все населення

Жінки

Чоловіки

Міські поселення

Сільська місцевість

Економічно активне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

581,4

275,9

305,5

344,2

237,2

працездатного віку

539,9

249,1

290,8

325,0

214,9

Рівень економічної активності

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,4

57,7

69,5

61,7

65,9

працездатного віку

70,2

65,3

75,1

69,5

71,3

Зайняте населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

514,8

251,4

263,4

302,6

212,2

працездатного віку

473,3

224,6

248,7

283,4

189,9

Рівень зайнятості

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

56,1

52,6

59,9

54,3

58,9

працездатного віку

61,6

58,9

64,2

60,6

63,0

Безробітне населення (за методологією МОП)

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

66,6

24,5

42,1

41,6

25,0

працездатного віку

66,6

24,5

42,1

41,6

25,0

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

11,5

8,9

13,8

12,1

10,5

працездатного віку

12,3

9,8

14,5

12,8

11,6

Економічно неактивне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

336,2

202,0

134,2

213,3

122,9

працездатного віку

228,9

132,3

96,6

142,3

86,6