Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2015 році

(в середньому за період)

 

Одиниця виміру

Все населення

Жінки

Чоловіки

Міське населення

Сільське населення

Економічно активне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

571,2

275,4

295,8

345,9

225,3

працездатного віку

537,5

255,0

282,5

329,4

208,1

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

62,5

57,9

67,6

62,3

62,9

працездатного віку

69,9

66,1

73,7

70,6

68,8

Зайняте населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

506,6

250,5

256,1

304,4

202,2

працездатного віку

472,9

230,1

242,8

287,9

185,0

Рівень зайнятості

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,5

52,6

58,6

54,9

56,4

працездатного віку

61,5

59,7

63,4

61,7

61,2

Безробітне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

64,6

24,9

39,7

41,5

23,1

працездатного віку

64,6

24,9

39,7

41,5

23,1

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

11,3

9,0

13,4

12,0

10,3

працездатного віку

12,0

9,8

14,1

12,6

11,1

Економічно неактивне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

342,1

200,5

141,6

209,0

133,1

працездатного віку

231,3

130,7

100,6

137,0

94,3