Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2016 році

(в середньому за період)

 

Одиниця виміру

Все населення

Жінки

Чоловіки

Міське населення

Сільське населення

Економічно активне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

571,3

278,5

292,8

338,7

232,6

працездатного віку

543,1

262,2

280,9

324,0

219,1

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,0

58,9

67,4

61,5

65,2

працездатного віку

70,7

67,3

74,2

69,7

72,2

Зайняте населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

507,6

248,7

258,9

303,7

203,9

працездатного віку

479,4

232,4

247,0

289,0

190,4

Рівень зайнятості

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,9

52,6

59,6

55,1

57,1

працездатного віку

62,4

59,6

65,2

62,1

62,8

Безробітне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,7

29,8

33,9

35,0

28,7

працездатного віку

63,7

29,8

33,9

35,0

28,7

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

11,2

10,7

11,6

10,3

12,3

працездатного віку

11,7

11,4

12,1

10,8

13,1

Економічно неактивне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

336,2

194,5

141,7

212,0

124,2

працездатного віку

225,3

127,5

97,8

141,1

84,2