Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

 

Одиниця виміру

2011

січень – березень

січень - червень

січень – вересень

січень - грудень

Економічно активне населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

626,0

618,0

616,8

614,9

працездатного віку

557,8

552,6

550,0

546,9

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

67,0

66,1

66,0

65,8

працездатного віку

73,4

72,7

72,4

72,0

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

558,0

556,8

556,4

553,5

працездатного віку

489,8

491,4

489,6

485,5

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

59,7

59,6

59,6

59,2

 працездатного віку

64,5

64,7

64,5

63,9

Безробітне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

68,0

61,2

60,4

61,4

 працездатного віку

68,0

61,2

60,4

61,4

 з нього

 

 

 

 

зареєстроване у державній службі зайнятості1

23,9

24,3

23,9

23,2

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

   (за методологією МОП):

 

 

 

 

   у віці 15-70 років

10,9

9,9

9,8

10,0

   працездатного віку

12,2

11,1

11,0

11,2

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1

у % до економічно активного населення працездатного віку

4,3

4,4

4,3

4,2

у % до населення працездатного віку

3,2

3,3

3,2

3,1

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості1

в цілому за період,

 тис. осіб

36,2

48,1

59,4

72,6

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

5,7

13,0

19,3

25,8

рівень працевлаштування

у %

15,8

27,0

32,6

35,6

перебували на обліку

на кінець звітного періоду, тис. осіб

25,7

24,2

22,8

22,9

Потреба в робочій силі1

на кінець звітного періоду, тис. осіб

3,1

3,5

3,7

2,4

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1

на кінець звітного періоду, осіб

8

7

6

10

Середній розмір допомоги по безробіттю1

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

780,66

777,62

780,13

812,51

у % до відповідного періоду попереднього року

133,2

129,9

117,8

109,9

Середньооблікова кількість штатних працівників2

тис. осіб

248,6

248,3

247,8

248,8

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,9

14,1

20,9

26,9

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,7

14,2

21,1

28,4

Середньомісячна заробітна плата2

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

1869

1970

2024

2071

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

112,6

107,7

106,9

107,4

___________________

1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості

2 Інформацію наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

  Детальні дані та методологія показників наведені у розділі "Доходи населення"