Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

Одиниця виміру

2012

січень - березень

січень - червень

січень - вересень

січень - грудень

Економічно активне населення 

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

610,6

614,1

614,5

609,2

працездатного віку

550,4

558,0

556,4

551,5

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

65,8

66,1

66,2

65,6

працездатного віку

72,1

73,1

72,9

72,2

Зайняте населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

549,1

554,5

555,4

550,3

працездатного віку

488,9

498,4

497,3

492,6

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

59,1

59,7

59,8

59,3

працездатного віку

64,0

65,3

65,1

64,5

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

61,5

59,6

59,1

58,9

працездатного віку

61,5

59,6

59,1

58,9

з нього

 

 

 

 

зареєстроване у державній  службі зайнятості

22,9

22,7

22,5

21,9

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

10,1

9,7

9,6

9,7

працездатного віку

11,2

10,7

10,6

10,7

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

4,2

4,1

4,0

4,0

у % до населення працездатного віку

3,0

3,0

3,0

2,9

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період, тис. осіб

34,6

47,2

58,5

72,4

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

5,7

12,4

19,0

26,4

рівень працевлаштування

у %

16,4

26,3

32,5

36,5

перебували на обліку

на кінець звітного періоду,

23,6

23,2

21,8

22,1

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис.осіб

2,8

3,3

3,4

1,9

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду

на кінець звітного періоду, осіб

8

7

6

12

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

887,27

852,32

842,68

906,22

у % до відповідного періоду попереднього року

113,7

109,6

108,0

111,5

Середньооблікова кількість штатних працівників¹

тис. осіб

249,8

248,7

248,3

247,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому¹

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,0

11,0

17,3

23,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню¹

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,7

12,4

19,4

27,9

Середньомісячна заробітна плата¹

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

2150

2271

2319

2369

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

113,1

115,3

115,2

115,1

 

___________________

¹ Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  Детальні дані та методологія показників наведені у розділі "Доходи населення".